Gül'e

Bir nazarla kül edip zerrât-ı vücûdumu,
Ne menem çilelere beni gark eden kimdi?!
Yüreğine nakşedip sevdanın tohumunu,
Binlerce gül içinde "seni" fark eden kimdi?!

Rayihân yayılıyor ötelerden bu yana...
-Tebessüm mü ettin ki- gök kızardı aniden
Ya şu delirmiş rüzgar? Haberin vermez bana
Ne istedin de gittin bu zavallı fâniden?

Şimdi "gülistan" harâb, bahçivan dersen şair...
İhtiramla sevdiğim gülümü aldı kader...
Gönlümde kalıntılar son bakışına dair,
O vakt-i tecellinin özlemiyle derbeder....

Eşkişehir - 14.09.2004
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail