Gönlümdeki Gurbet
Dost ülkeler duman duman önümde
Dağların alnında gurbet yazılı
Göv göçekler firez oldu gönlümde
Çamların dalında gurbet yazılı

Ilgıt ılgıt yeller eser ovadan
Kuşlar tüm tedirgin kalkar yuvadan
Özümüz gövünür yanık havadan
Sazların telinde gurbet yazılı

Gene yanar oldu bağrımın başı
Nasıl söner bu sevginin ataşı
Oğuzlar soyunun savaş yoldaşı
Atların nalında gurbet yazılı

Bir canım olsada can için versem
Ufka nakış nakış kanımı sersem
Kalk gardaş sılaya gidelim desem
Sılanın yolunda gurbet yazılı.

Abdurrahim Karakoç

İstanbul - 19.09.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail