14. Bölüm


Uzmanlar, HIV ve AIDS vakalarının Doğu Avrupa’da  dünyanın her yerinde olduğundan daha hızlı bir şekilde yayıldığını ve gençlerin sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler. Unicef tarafından yayınlanan bir rapora göre hastalığın Doğu avrupa,Orta Avrupa ve Rusya’da yaylmasını önlemek için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Unicef’in belirttiğine göre HIV/AIDS  özellikle uyuşturucu kullanımı,  insanların eskiye göre daha erken cinsel ilişkiye başlamaları ve de  hayat kadınlarının çok artması yüzünden  ‘’kontrolsuz’’ bir şekilde gelişip yayılmaktadır.
BBC News Online 18/09/02

Uzun süreli hormon tedavisine ilişkin kaygılar
Bilim adamlarının belirttiğine göre uzun süre  hormon tedavisi alan kadınlar çok ciddi rahatsızlıklara yakalanmaya aday. Bu bulgular konu ile ilgili olarak yapılan dört ayrı çalışmada tespit edildi. İngiltere Kanser Araştırma enstitüsü bilim adamları, hormon tedavisi alan, yaşları 50 ila 59 arasındaki her 1000 kadından 6 sının aldıkları hormon tedavisi nedeniyle ,göğüs kanseri, kalp krizi veya akciğerde kan pıhtısı oluşması  problemi ile karşı karşıya kalacağını vurguladılar. Belirtildiğine göre aynı gruptaki kadınlar şayet hormon tedavisi almasalardı bu sorunlarla karşılaşmayacaklardı. Altmışlı yaşlarda HRT  (hormon replasman terapisi) alan kadınlar için ise bu sorunlarda binde 6.5 oranında bir artış olmaktadır.
BBC  News Online   19/09/02

Deniz ürünlerinde mevcut civa ve kısırlık arasındaki bağlantı
Yapılan araştırmalarda fazla miktarda deniz ürünü tüketiminden kaynaklanan kandaki yüksek oranda civa ile kısırlık arasında bağlantı bulundu. Araştırma, deniz ürünleri tüketiminin yoğun olduğu ve de denizlerdeki kirliliğin yüksek oranlara ulaştığı  Hong Kong’ da yapıldı. Hong Kong Çin Üniversitesi arastırmacıları kısırlık tedavisi gören 150 çifti  ve 26 doğurgan çifti incelemeye aldılar.  Genel olarak  kısır çiftlerde kandaki civa oranının diğer gruba göre ciddi derecede yüksek olduğunu tespit ettiler.
BBC News Online 23/09/02

HIV  yayılmasını önlemek için dünyanın harekete geçmesi gerekli
ABD hükümetinin yaınladığı bir rapora göre on yıl sonra  HIV virüsünden enfekte olmuş insanların sayısı özellikle Rusya, Hindistan, Çin, Habeşistan ve Nijerya’da üç misli kadar artabilir.   Bu oran şimdilerde dünya çapındaki bu salgının merkezi durumunda olan  Orta ve Güney Afrika’daki enfeksiyon seviyelerinin üzerine çıkabilir.
Ulusal İstihbarat Heyetinin raporuna göre bu trendi tersine çevirmek için ilgili ülkelerin hükümetlerinin son derece hizlı tedbirler alması gereklidir. Bu birimdeki üst düzey bir görevlinin açıklamalarına  göre adı geçen ülkelerden çoğunun sağlıkla ilgili zayıf bir enfrastrüktürü vardır bu yüzden global topluluğun  hastalığın yayılmasını engellemek için tedbirler alması gereklidir.
CNN On line 1/10/02

Evlilik her iki cinsin de akıl sağlığı için yararlı
Avustralya da yapılan bir araştırma genel kanının aksine kadın ve erkeklerin evlilikten eşit derecede psikolojik fayda sağladıklarını göstermiştir.  Melburn La Trobe Üniversitesi’nden David de Vaus yapılan çoğu araştırmanın erkeklerdeki ruhsal bozuklukların uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kaynaklanabildiğini göz ardı ettiğini söylemiştir. Buna göre her iki cinsteki stres düzeyi  aynıdır ve  % 13  civarındadır.
Ananova 03/10/02

http://sufizmveinsan.com
29
.10.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail