24. Bölüm


Yüksek Volümde Müzik Dinlemek

Artık kişisel müzik dinleme araçları oldukça yaygın. Önce walkman ile başlayan süreç discman ve MP3 çalarlarla devam ediyor. Bu aletlerin ortak özellikleri sesin kulaklık vasıtası ile ve çoğu kez yüksek volümde dinlenilmesi. Ancak bunun sağlım açısından oldukça riskli yanları var. Kapalı mekanlarda yüksek ses zararlarına karşı uyarıların bulunması yasal zorunluluk haline getirilirken işin sağlık yönüne matuf bilgilendirmeler (özellikle gençlere yönelik) yetersiz kalıyor.

Uzmanlar yüksek volümde ses dinlemenin zararların şöyle ifade ediyorlar:

Bir organa ne kadar fazla yüklenir ve uyarırsanız o oranda sinirsel tutukluk yapma riski ile karşı karşıyasınız demektir. Her hangi bir uyarıcıya aşırı derecede maruz kaldığınızda hipnotizma edilmiş gibi olursunuz. Reflekslerde, duygu ve düşüncelerde  yavaşlama başlar. Bu durum bir zaman sonra ciddi şekilde günlük yaşantınızı etkisi altına alır. Yaya kazalarında kulaklıkla müzik dinleyenlerin oranı artmaya başladı. Araçların kornalarını duymaları ve algılamaları güçleşmektedir.

Başka zararları da var uzun süre walkman ile müzik dinlemenin. Baş dönmeleri ve kusma buna dahil. Bir zaman sonra duyma kaybının olması da bunun cabası. Walkman ile müzik dinlerken en fazla etkilenen orta kulaktır. Burada direkt olarak sinirler etkilenir. Kalıcı sağırlık meydana gelebilir. Çünkü kulak sinirleri çok çabuk etkilene sinirlerdir.

Bu işin zararları sadece kulakla sınırlı değil. Kulaklıkla uzun süre müzik dinlenildiğinde bir zaman sonra kişilik sorunları da ortaya çıkabiliyor. Dıştan gelen uyarıların engellenmesi ve sadece bir ses veya ritme duyarlılık gösterilmesi kişinin düşünce ve duygu dünyasında yoksullaşma meydana getirir. Dikkat dağılması, dikkatin tek yöne odaklanması ve ileri zamanlarda hafıza kaybı da beklenen sorunlardandır. 

Bazı müzik türlerinde kalp atışları ve soluk alıp vermede anormallikler, hormonal salgılarda vücut kimyasının alışık olmadığı dengesizlikler oluşabiliyor. İşin en sonunda depresyon ve bazı psikoz rahatsızlıkların ortaya çıkması da muhtemel. Uzun süreli olmayan ve alçak volümde dinlenilen müziklerin sağlığa zararı yok.

http://darussifa.kolayweb.com/saglik8.htm' den derlendi.

İstanbul-23.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail