34. Bölüm


.Uzmanlar uyarıyor: “Kurşunlu boyalar çocuklara zarar vermeye devam etmekte’’

Uzmanlar ‘’KURŞUN ZEHİRLENMESİNİN’’ düşünüldüğünden daha büyük bir kamu sağlığı sorunu olduğunu belirtmişlerdir.
Sağlık Koruma Enstitüsü eski evler ve okul binalarında ki dökülen boyaların bile çocuklara zarar verebileceği konusunda bir uyarı yapmıştır.
Ayrıca, çocukların kanında bulunan düşük orandaki kurşunun dahi çocuğun gelişmesinde yaratacağı engeller konusunda araştırmalar yapılmasını taleb etmiştir. 1980’lerin sonunda kurşunlu boyaların satışının yasaklanmasına rağmen, ancak eski binalarda bulunan söz konusu boyalar halen aşınıp dökülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü çocukların %98 inde 1 litre kanda 100 microgram dan fazla kurşun görülmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak, Kimyasal tehlikeler ve Zehirlenme Departmanı İngiltere’de ki çocukların daha da az dozlardan dahi zarar görebileceğini bildirmiştir.
Warwick Üniversitesinde yapılan bir konferansta bir toksikoloji profesörü şu andaki en önemli ilgi alanlarının 1960 yılından önce yapılmış binalarda kullanılan kurşunlu boyalara maruz kalan kişiler olduğunu belirtmiştir.
Bu yıl beş çocukda kurşun zehirlenme vakası görülmüştür. Ancak, Professor Murray’a göre bu aysbergin sadece görünen ucudur.
 

 

İstanbul-26.10.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail