41. Bölüm


VİTAMİN D EKSİKLİĞİ MULTIPLE SKLEROZ İLE BAĞLANTILI

Vitamin D’nin daha güçlü kemikler ve daha düşük bir diabet riski, kolon ve prostat kanseri ile ilişkili olduğu evvelce belirtilmişti. Şimdi, yeni bir buluş bu vitaminin hastalık önleyici güçleri ile ilgili daha geniş ispatlar sunmaktadır!

American Medical Association dergisinde Harvard Üniversitesi araştırmacıları kanda D vitamini oranı en yüksek kişilerde multiple skleroz (MS) görülmesi riskinin düşük vitamin D oranına sahip olanlara göre daha az olduğu belirtilmektedir.
Sayıları 350.000 kadar olan Amerikalıda bağışıklık hücreleri sinir hücrelerinin üzerindeki koruyucu tabakaya hücum etmekte ve gitgide ilerleyen bir felce neden olmaktadır. Her ne kadar insan bedeni güneş ışınlarından kendisi için gerekli vitamin D yi temin ediyorsa da çoğumuz özellikle kış aylarında vitamin D eksikliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin kış aylarında Atlanta’nın kuzeyinde güneş Uv ışınlarının atmosferin içinde geçebileceği kadar yükselmemektedir.

Bundan önce yapılan araştırmalarda kuzey bölgelerde yaşayanların daha az güneş ışığı aldıkları ve bu kişilerde daha fazla oranda MS hastalığına rastlandığı belirtilmiştir. Harvard’da 2004 yılında yapılan bir araştırma vitamin D yi ilaç olarak alanlarda bu hastalığa yakalanma riskinid daha düşük olduğunu göstermiştir. Vitamin D’nin bağışıklık sistemini kontrol ettiği ve onun sağlıklı doku ve organlara saldırmasını engellediği bildirilmiştir.

Son yapılan araştırmada 257 Amerikan askerinde MS hastalığı teşhis edilmiş ve bu hastalıktan önce alınarak askeri kan bankasında saklanmış bu kişilere ait kan örnekleri incelenmiştir. Daha sonra araştırmacılar bu örnekleri yaş, cinsiyet ve etnik kökenlerine göre gruplandırılmış sağlıklı askerlerden alınan örneklerle karşılaştırmışlardır.

Beyazlar arasında kandaki vitamin D oranı en yüksek olanlarda hastalık riski en düşük oranda idi. Ancak, araştırmacılar bu ilişkiyi zenciler ve Hispanicler den alına kan örneklerinde bulamamışlardır. Ancak, her iki gruptaki bireylerin hiçbirisinde beyazlarda görülen yüksek vitamin D oranı görülmemiştir. (Afrika kökenli Amerikalılar ve siyah tenli bireylerde daha fazla vitamin D eksikliği görülmüştür, çünkü onların derisindeki pigmentasyon güneşin radyasyonunu kesmektedir.)

Araştırma ekibinin lideri Kassandra Munger azınlık gruplarından da kan örnekleri aldıklarını belirtmiş ve bu şekilde araştırmanın daha geniş kapsamlı olarak yapılmasına olanak sağlamıştır.

Bütün bu bilgiler ışığında artık insanlar MS hastalığından korunmak için Vitamin D takviyesi almalımıdır?

Munger’e göre bu öneriyi yapmak için henüz yeterli ispat yoktur. Gene de araştırma vitamin D nin kemik sağlığı ve kanserden korunabilmek için önemli olduğunu göstermiştir. Günlük yaş gruplarına göre 1000-2000 ünite arasında Vitamin D alınmasının da uygun olduğu belirtilmiştir.
 

İstanbul -31.01.2007
http://sufizmveinsan.com

Kaynak:
http://www.usnews.com


Üst Ana sayfa e-mail