8. Bölüm


GÜNDE 5 KEZ EL YIKAMA

Amerikan donanması Sağlık Araştırma merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, Illinoisideki eğitim merkezinde bulunan 40000 ordu görevlisine ellerini günde en aşağı beş kez yıkama talimatı verildi ve görevliler bu konuda bir yıl boyunca eğitildiler. Bir yıl sonunda bu görevlilerde solunum yolu rahatsızlıklarının bir önceki yıla göre %45 oranında azaldığı tespit edildi.

Mercola.com Agustos 2001

ÇOCUKLAR VE VIDEO OYUNLARI

Bir Japon araştırma grubunun yapmış olduğu çalışmaya göre, çok fazla video oyunu oynayan çocuklarda anti-sosyallik ve saldırganlık eğilimi artıyor. Japon bilim adamları yaptıkları araştırmada, Nintendo video oyununu oynayan yüzlerce çocuğun beyin aktivitelerini incelediler ve bu çocuklarda beyin ön lobunun faaliyetinde azalma oluştuğunu tespit ettiler. İnsanların antı-sosyal olmasını önleyen beyin ön lobu, gelişmesini insan ömrünün ilk 20 yılına kadar tamamliyor ve okuma, yazma ve matematik çalışmaları bu lobun gelişmesine yardımcı oluyor.

Daily Express, The Daily Telegraph' dan derleyen  Netdoctor.com  Ağustos 2001

UYKU SÜRENİZ AZALDIKÇA ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİZ ARTIYOR

Kronik uykusuzluk ( 6.5 saat veya daha az ) çeken insanların Ensüline olan hassasiyeti zamanla azalır ve bu kişiler şişmanlık,yüksek tansiyon ve 2.tip şeker hastalığına yakalanma  risklerini artırırlar.

Kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı,kronik stress ve yaşlanma gibi uykusuzlukta 2.tip şeker hastalığına zemin hazırlayan sebeplerden biridir.

2. tip Şeker hastalığı,vücut kandaki ensüline cevap verme kabiliyetini kaybettiğinde ortaya çıkar. Bu durum kan şeker seviyesinde yükselmeye sebep olur ve zaman içinde böbreklerde hasar,kalp hastalıkları,körlük gibi  komplikasyonlara yol açabilir.

Uykusuzluğun 2. Tip şeker hastalığı ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, 8 gece boyunca ortalama olarak 5.2 saat uyuyan deneklerin salgıladığı ensülin miktarı ile  ortalama 8 saat uyuyan deneklerin salgıladığı ensülin miktarı mukayese edildi ve az uyuyan grubun normal uyuyan gruba göre %50 oranında daha fazla ensulin salgıladığı tespit edildi.

Yani, az uyuyanların ensüline hassasiyeti normal uyuyanlara göre %40 daha az bulundu.

Bilim adamları, modern hayatın getirdiği uykusuzluğun 2.tip Şeker hastalığının artışında en önemli faktör olduğunu belirttiler. 1910 yılında ortalama 9 saat uyuyan Amerikalı bugün ancak 7 saat uyuyabiliyor. Bu durum da günümüz insanının artan sağlık sorunlarının en belirgin sebeplerinden biri.

Mercola.com July 2001

ANKSİYETE (ENDIŞE) BOZUKLUKLARININ SOYA ÇEKİMİLE İLİŞKİSİ

Bilim adamları panik atak ve anksiyete bozukluklarının çoğuna neden olan geni tanımladılar. Soylarında panik bozukluk,kapalı yer fobisi ve sosyal fobi bulunan aileler İspanyol bilim adamları tarafından incelendi ve bilim adamları bu aile üyelerinin %90 ında kromozom 15'in ufak bir alanının çift olduğunu tespit ettiler.Soylarında panik atak bulunan aileler üzerinde yapılan benzer çalışmada da bu aile üyelerinin % 97 sinde aynı kromozom problemine rastlandı.Söz konusu bölgede 60 gen bulunmaktadır ve bugüne kadar bu 60 genin ancak 23'ü tanımlanabilmiştir.Bu genlerin bazıları sinir hücreleri arasındaki iletişimi kontrol eden proteinlerle ilişkilidir ve bilim adamlarına göre bu proteinlerin yalnış sayıda oluşması,bu kişilerin beyinlerinin bazı olaylara karşı aşırı hassasiyet göstermesine sebep olmaktadır.Araştırma grubu  üyelerinden  Monika Gratacos, bu genlerin tan olarak tanımlanabilmesi ve ilgili ilaç tedavisinin bulunabilmesi için yaklaşık 5 ila 10 yıllık bir süre gerekebileceğini belirtti.

The Daily Telegraph'dan derlayen Netdoctor.co.uk Ağustos 2001

http://sufizmveinsan.com
30.08.2001

 


Üst Ana sayfa e-mail