Aziz dostum, yoksa görmüyor musun.
Tümü gördüklerimizin
Bir yanılsamadır, gölgesidir yalnızca,
Gözle görülemeyenin.

Aziz dostum, yoksa duymuyor musun.
Çatırtılı gürültüsü hayatın
Bozulmuş yankısıdır sadece
Görkemli uyumların.

Aziz dostum, sezinlemiyor musun yoksa
Ne varsa şu evrende
Bir selamdır söylenen
Yürekten yüreğe.

Vladimir Solovyev

İstanbul - 01.04.2001
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail