Nice şiirler yazıldı mübarek adına,
Mevlidler, naatler, kasideler şanına,
Mehmed nasıl varacak yarın yüce katına?
Yoluna kurbanız ey büyük Nebi!
Şefaatle kucakla, sarmala bizi...

Ruhum aşkınla gönendi şimdi,
Ramazan uçuyor bayrama şimdi,
Müminler mescidde itikafe girdi,
Umredeki günlerim bir rüya gibi,
Ömrümün o demleri kutlu bir hayal şimdi.

Mescidinde ağlayan garip derviş olaydım,
Makamlar yere batsın, süpürgecin kalaydım.

* * *

Ravzanda ağlamıştım böyle bir iftar vakti,
Selam verdim ruhuna günahkâr bedenimle,
Kubbe-i Hadra'dan sağanak nurlar indi,
Selamı aldığını hissettim ta içimde.
İnci gibi damlalar süzülürken gözümden,
Müezzinler seslendi on ayrı minareden,
Sanki Bilal okuyor Mescid-i Saadetten.

İşkenceye uğrayan Habeşli ben olaydım,
Boykot günlerinde nöbetlerin tutaydım.

* * *

Ammar inanmıştı ailece davana,
Sümeyye bağlandı tutkulu bir sevdaya,
Gözlerinin önünde kopuyorken bedeni,
Cennete kanatlandı İslam’ın ilk şehidi

Annesi şehid olan Ammar gibi olaydım,
Acılara direnip hep seninle kalaydım.

* * *

Erkam'a geliyorken öldürmekti niyeti,
Ayetlerin sesinde ölü bir kalp dirildi,
Hattab’ın Oğlu'nda iman nuru belirdi,
İslam o gün evlerden, caddelere yöneldi.

Kureyş’e baş kaldıran Ömer de ben olaydım,
Adaletin namını yeryüzüne salaydım.

* * *

Yıldızlar göz kırparken gökyüzünde kamere,
Akabe kucak açtı Yesrib'ten gelenlere,
O gece bey'at vardı, eller kondu ellere,
En üstte senin elin, ant verildi cennete.

Akabe’de buluşan bir Yesrib'li olaydım,
Medine'de hasretle yollarına bakaydım.

* * *

Ebubekir en sadık, hem hicret arkadaşı,
Mağarada tedirgin, gözlüyorken düşmanı,
Örümcek ağ çekti perdelenen gözlere,
Kuş beyinli müşrikler, aldandı güvercine.

Küfre inat imanla tasdik eden olaydım,
Hicret yollarında arkanızdan koşaydım .

* * *

Namazda görünce amcazaden küçük Ali,
“Babama sormak niye? İnandı” deyiverdi
Sen ilmin şehrisin; O, mübarek kapısı,
Fatıma'dan pak nesil, O Peygamber parçası.

Zülfikârı savuran arslan da ben olaydım,
Taarruzlar önünde kalkan gibi duraydım.

* * *

Ranuna'da gelmişti, cuma kılın ayeti,
Kuba'da inşa oldu müminlerin mescidi,
Medine beklerken günlerdir yollarında,
İki nur aydınlattı Veda Tepelerini.

Hurma ağaçlarında gözcülerden olaydım,
“Göründüler işte!” diye ensara haykıraydım.

* * *

Ay doğdu Medine'ye, nur indi bahçelere,
Ensar kucak açtı en kutlu misafire,
Kusva'ya kaldı karar, o talihli bir deve,
Nefesler tutulmuştu, “Bizim eve ah, gelse!”

Seni misafir eden Halid bin Zeyd olaydım,
Fetih için gelip de İstanbul'da kalaydım.

* * *

Medine'de kurulur kâinatın devleti,
Hak-adalet orada kimse ezmez kimseyi,
Müşrikler bilenirken intikam ateşiyle,
Cihad emri getirdi sahabeyi Bedir'e.

Yıllarca yücelttiğin gazilerden olaydım,
Mescidinde en önde onlarla saf tutaydım.

* * *

Mevsim hasat dönemi, çöl yanıyor sıcakta,
Cihad var mücahide Uhud Dağı yakında,
Hamza en önde püskürtüyor küffarı,
Kılıçlar konuşurken, Vahşi attı mızrağı.

Şühedanın seyyidi Hamza gibi olaydım,
Ganimete bakmayıp, yamaçları tutaydım.

* * *

İki nur lûtfedildi son halife Osman'a,
Ayetler O'nunla kavuşmuştu mushafa,
Numune-i ahlaka gıpta eder melekler,
Fitneciler şehid etti kapaklandı Kur'an’a.

Hayanın abidesi Osman da ben olaydım,
Kur'an tilavetiyle ahirete varaydım.

* * *

Geçemediler Hendeği, o imanla kazıldı,
Müminlere müjde var: Mekke fethe hazırdı !
Dağlara, ovalara ne çok ateş yakıldı!
Ebu Süfyan moralsiz, manzaradan yıkıldı.

Mekke'yi fethe giden bir piyade olaydım,
Kabe'deki putlardan biraz da ben kıraydım.

* * *

ilk evlat gösterince "O tabloda baba var"
Annesi takılmıştı "Biz yok muyuz orada?"
Hiç ümidim yoktu ki, buna imkân mı var?
Ramazanın yirmisi uçak kalktı hicaza.

Ömür boyu namazım mescidinde kılaydım,
Cennetü'l-Baki'deki erenlerle yataydım.

Mehmet DOĞRAMACI
İstanbul -
14 Ramazan 1421(10 aralık 2000)
sozeri2001@mynet.com
 http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail