Söyle!İkra,Kur'an da,yalnız "Oku" emrimi?
Böyle mi yorumlamak gerekir bu terimi?

Bir kere sor kendine "Okumak"dan kasıt ne?
Okurken neyle sadık kalacaksın sen metne?

Mutlak bir metin gerek,harflerden müteşekkil,
Önce,gözünle olur harfler zihnine nakil.

Bu mürekkeb eşkalde yorumlanır aklınla;
İdrakine yerleşen medlulleri sen anla!

Setreder cümle harfi tulu'ederek medlul,
Harfleride örterek idrake eder hulul.

Bu mükevvenat dahi kıraat edilmeli!
Fakat meçhulse harfler,medlulü olmaz celi.

Bu alemin harfleri,bilki,Esma'ül-Hüsna!
Bunların terkibinin mana'sıda müstesna.

Nasılki okuyanda harfleri sırlar medlul,
Zahirler de Esma'yı fehmetmekle malul.

Bir metnin kıraati harflerle mümkün ancak;
İdrakse harfe değil,medlule açar kucak.

Nefs-i emmare yalnız eşyaya nazar eder,
Harfler misali,Esma,gözden silinir gider.

Nebi'nin vasfındandır bu elif-ba'yı bilmek;
Aslında,İkra'emri: "Harfi idrak et" demek.

Bundan naşi Nebi'de Rab'ba dua ederdi:
"Eşya hakkında benim İlmimi arttır!" derdi.

İlm-i huruf İsa'da celi olan ilimdi;
Bu ilim İsa-meşreb evliyanındır şimdi.

Ya Rabbi,bu fakiri müdrik-i Esma'dan kıl!
Fehmetsin Ruh'um sen'i,eşyanıda bu akıl.

Ganiyy-i Muhtefi

İstanbul - 19.09.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail