İnsanlar da ülkelere benziyor 
Sınırları var, yüzölçümleri 
Yasaları var 
Bayrakları, ilkeleri 
Kimi dağlık bir arazidir. 
Kimi kıraç 
Kimi bereketli 
Kimi dardır 
Kimi engin gözalabildigince 
Kiminin sınırlarından sıkı pasaport denetimiyle girilebilir. 
Elini kolunu sallayarak girersin kiminden içeri 
Sonuçta ne küçümse insanları
Ne de önemse gereğinden çok 
Ama anlamaya çalış 
Nedir ve ne kadar genişleyebilir yüz ölçümleri

Ataol Behramoğlu

İstanbul - 08.01.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail