Kayıt için burayı tıklayın

Okuma – yazma oranının % 95 lere vardığı bir ülkede  çok enteresan intihar oranı da bir hayli yüksek. Bu nedenle bu konu üzerinde  bir araştırma yapmak zorunluluğunu hissettim.

Çıkan tablo şöyle ;

Japon toplumunda intihar köklü bir geleneğe dayanır ve tarihin her döneminde intihar gururunu yitirmiş Japonların onurlarını kurtarma yöntemi olmuştur. 
Eski Japon toplumunda Shogun’un, yani Kralın, savaşçıları olan Samuraylar Shogun’a veya topluma karşı bir kusur işlediklerinde, küçük duruma düştüklerinde “harakiri” yapmışlardır. “Harakiri” bir Japon intihar yöntemidir. 

Onurunu kurtarmak için intihara karar veren Samuray beyaz kimonosunu giyer. Dizlerinin üstüne çöker ve bıçağını karnına saplayarak çevirir. Ancak bu şekilde ölüm zor olduğu için başka bir samurayda harakiri yapan samurayın yanında dikilir ve harakiri yapan samurayın kafasını kılıç ile keser. 
19.yüzyılın sonlarından başlayıp 2.Dünya Savaşına kadar olan süreçte Japon orduları Kore ve Asyanın Pasifik kıyılarını işgal etmiştir.Bu dönemde de intihar Japon askerleri için çok başvurulan bir ölüm yöntemi olmuştur.
Düşman askerlerine esir düşeceğini fark eden Japon askerleri intiharı yeğlemişlerdir. 

2.Dünya Savaşında ise Japonların kendi ürettikleri Jet uçaklarıyla Amerikan gemilerine intihar saldırılarında bulunmuşlardır. Bu eylem ise Kamikaze olarak bilinir.
Bu saldırılardan Amerikanın Perl Harbor’a yapılan Kamikaze, intihar saldırısının, şoku hala hafızalardadır.
2.Dünya Savaşıyla nufüsu azalan ve ordu kurması yasaklanan Japonya’da intihar oranı azalmıştır. 
Ancak son yıllarda Japonya’daki intihar oranı oldukça artmıştır. 1980’lerin başlarında ülkede intihar edenlerin sayısı 15 binlerde iken, 1990’da 20 bini aşmıştır. 2000 yılı istatisliklerine göre ise intihar edenler 30 bin kişiyi geçmiştir.
İntihar edenlerin içinde en yüksek oran yaş grubu %76 ile 40 yaş üstüdür. İntihar edenlerin %66’ ı erkekler %34’ü ise kadınlardır. İntihar edenlerin içinde 40 yaş altı kadınlar %7’yi, erkekler %17’yi teşkil ederken, 40 yaş üstü kadınlar %27’yi erkekler ise %49’u oluşturmaktadır. 
Bu da intihar eden erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olduğunu ve gençlerde intihar oranının daha az olduğunu göstermektedir. 
Son yıllarda artan intihar olaylarının ana gerekçesi ise ekonomik sorunlar olarak gösterilmektedir. 
İşinden çıkartılanlar veya şirketleri batan işadamları arasında intihar yaygın olarak görülmektedir. 
Çalışmanın ve iş hayatının herşeyin önünde olduğu Japon toplumunda artık iş hayatındaki başarısızlık kadar onur kırıcı bir olay bulunmamaktadır. Ekonomik sebeplerden intihar eden Japonların onurlarını kurtarma yöntemi olarak düşünülmektedir.
Japonların sanki yaşamak için iş değil, iş için yaşamak gibi bir düşünce içinde olduklarını göstermektedir.
Mutlak yaratıcının onlardaki programı bir bakıma böyle bir atmosfer görüntülüyor.

İstanbul - 01.19.2001
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail