İstanbul

Dolaştım bugün yine Üsküdar sahilinde...
Ne çok gizem saklıdır insanın dâhilinde,
Âlimin de akşamı - hayret ki - câhilin de
Gerçekten bir başkaydı canım İstanbul, bugün...

Karşımda Kız Kulesi isyan eder yerine,
Boğaz dalgalanırken hava döndü serine,
Karşılarda rastladım Sinan'ın eserine,
Gerçekten bir başkaydı canım İstanbul, bugün...

İşportacılar bile seyretti İstanbul' u,
Ne yana döndü isem güzelliklerle dolu,
Bakmasa İstanbul'a, olur mu Anadolu?
Gerçekten bir başkaydı canım İstanbul, bugün...

Sevinçten çığlık attı - açlıktan değil - martı,
Üsküdar: Yaşamanın bence birincil şartı,
Mülâyimce yol aldı vapur oldu karartı,
Gerçekten bir başkaydı canım İstanbul, bugün...

Hele boğaza karşı bir fincan kahve içtim,
Kanayan gökyüzünü gördüm, kendimden geçtim...
Şehirlerin içinden İstanbul' umu seçtim!
Gerçekten bir başkaydı canım İstanbul, bugün...

Eşkişehir - 14.12.2004
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail