Asırlar vardır ki, bu memleketin,
En sade, en temiz gönüllerine,
Göklerin ezeli nuru yerine,
Zulmeti siniyor kara kuwetin.

Asırlardan beri bu kara kuvvet,
Bir yara ki ruhumuzda kanıyor,
Susuz bir kurt gibi homurdanıyor,
Bir nura koşarsa eger memleket.

Bu kara kuvvetin kara elleri,
Böyle sarılırken boğazımıza.
Gönüllerimizde biz bu hırsıza,
Hâlâ verivoruz en kutsi yeri.

Nankördür imanlı gönüller bütün,
Şükranla secdeye varmazsa eğer,
Gençliğin ruhunu çalan bu eller,
Hırsız elı gibi kesildigi gün!

Nazım Hikmet

İstanbul - 26.02.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail