Manyetik Deprem Olacak

 

Manyetik alanlar ancak son yıllarda dilimize düşen bir kavram olmuştur. İnternetin de gelişmesiyle öğrendik birçok şeyi. Dahası, televizyon kanallarının artması ve belgesel kanallarının kolay ulaşılır olması da buna önayak olmuştur. Artık belgesellerin de yardımıyla birçok şeyin farkındayız. Örneğin, bu haftaki konumuz olan manyetik alanlar… Kuşların nasıl göç ettiğini biliyor musunuz? Evet, manyetik alanların yardımıyla… Hayvanlar birçok şeyi aslında manyetik alanları algılamaları sayesinde yapıyorlar ya da sıcakları, sesleri algılamaları sonucunda…

Kaptanlar da eskiden beri gemilerin seyir defterlerine, aldıkları rotayı manyetik hesaplara göre not ederlerdi. Seyir defterlerini tarayan bilim insanları Dünya’nın manyetik alanlarının 1860’tan beri hızla güç yitirdiğini ortaya çıkardı. Dünya’nın manyetik gücündeki düşüş bu hızla giderse, 2 bin yıl içinde tamamen sıfırlanacak. Araştırmacılar, Dünya’nın manyetik kutuplarının yer değiştireceğini ve bugünkü kuzeyin güney, güneyin ise kuzey olacağı spekülasyonunu dile getiriyor.

Bu iddianın sahibi İngiltere’de University of Leeds (Leeds Ünivertisesi)’ndeki araştırmacılar, manyetizma ile ilgili bilgiler içeren eski gemi seyir defterlerini 25 yıldır tarıyor ve bunları tasnifliyor. Araştırmacılara göre, manyetik gücün azalması en şiddetli bir şekilde Atlas Okyanusu’nun güneyinde gerçekleşiyor.

17 ve 18’inci yüzyıllarda Avrupalı kaptanlar, gemilerinin pusulalarını kuzeye ayarlarken kullandıkları manyetizma ölçümlerini not ederlerdi. Gemi seyir defterlerinden manyetik alanların geçmişteki halini tüm detaylarını vermeleri beklenmiyor, ancak bu verilerden ana hatlar çizilebiliyor. 1590’da dahi yapılan bazı ölçümleri en fazla yarım derece şaşacak kadar kesin olduğunu vurgulanıyor.

Gemilerin manyetizma ölçümü yapıldığında, bulundukları konumu temel alarak, taranan seyir defterlerindeki verilerden Dünya’nın manyetik alanlarının 1590-1840 aralığındaki haritasını çıkarıldı. Bu veriler, mineral pıhtıları veya volkanik kayalar gibi dolaylı kanıtlarla birleştirildi.

Direkt ve dolaylı kanıtların oluşturduğu haritada, gezegenin küresel manyetik alan gücünün 1590 ile 1840 arasında değişmediğini ortaya çıkardı. Ancak, bu tarihten sonra, ani bir düşüş göze çarpıyor. 1840 sonrasında, Dünya’nın manyetik alan gücü her 100 yılda yüzde 5 düşüşe geçiyor.

Her 300 bin yılda bir Dünya’nın kuzey ve güney manyetik kutupları yer değiştiriyor. Manyetik kutbun yer değiştirmesi için önce aşamalı olarak güç yitirmesi ve sonunda tamamen sıfırlanması gerekiyor.

Manyetik kutupların tam değiş tokuşu en son 780 bin yıl önce gerçekleşti, kısacası vaktinde gerçekleşmeyen kutup değiş tokuşu uzun bir zamandır eli kulağında bekliyordu. İşte uzmanlar uzun bir süredir gebe olan bu sürecin rayına oturduğunda, hızla ilerleyeceğini ve kutup değiş tokuşunun “5 bin yıl gibi kısa bir sürede” yerine oturacağını düşünüyor.

Hızlı ve ani bir manyetik kutup değişim süreci aslında henüz başlamamış veya yeni başlamış olabilir. İşte bu noktada güney Atlas Okyanusu’ndaki anormallik devreye giriyor. Güney Amerika bölgesindeki manyetik kutup değişimi, seyir defterlerinden elde edilen verilere göre, ilk olarak 1800’lerin başında başlamış olabilir. Manyetik alan değiş tokuşunun şiddeti artarak 1860’a kadar geldi ve bu tarihte gezegendeki tüm manyetik alanların güç dengesini bozacak şiddete ulaştı.

Diğer bir deyişle; beklenen manyetik kutup değiş tokuşu, ilk kez güney Atlas Okyanusu’nda başladı ve o derece hızlı gelişti ki, diğer bölgeleri de beraberinde koşturdu. Küresel manyetik alan değiş tokuşunun 2 bin yıl içinde olacağı varsayımından hareketle, Kuzey Işıkları veya Aurora olarak adlandırılan manyetik ışıltılar tüm gezegenden görünecek.

Kaynak: Araştırma Science dergisinde yayımlanmıştır

Volkan Tolga
İstanbul - 25.07.2006
http://sufizmveinsan.com

volkantolga@hotmail.com

 


Üst Ana sayfa e-mail