Murad-ı Gönül

Şedid isyanlar benim akşam sefalarım mı?
Nedir bu kara buhran! İnşirah -sanmam- yakın...
Bir yanım iman ise şüphe diğer yanım mı?
Yakın bu sefer beni, uğraşın - yanmam- yakın!

Gönlün murad ettiği göğü yarıp açarak
Levh-i mahfûza doğru çaresiz feryâd etmek
..ve güneşi indirip karanlığı saçarak
Bir lahza huzur bulmak ruhunu irşâd etmek...

Eşkişehir - 24.05.2005
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail