Marifet ve Hakikat MakamıMarifet ve Hakikat Makamı, diğerlerince kolay hazmedilecek bir konum değildir. Çünkü; Ehli Şeriat ve Tarikate göre ehli marifet ve hakikat, (kendi bildikleri) doğru yoldan çıkmıştır. Bunlara göre ise diğerleri gerçeği görmeyen ve örtenlerdir. Buna rağmen Ehli hakikat ve marifete göre, bir kişi Yahudi veya Hıristiyan olsa da Allah’a ve Ahirete Mü’min ve Ameli Salih ise kurtulur.
Marifet, Hakikat ve daha üst makamlara giden yol, ARİF olmaktan geçer. Bir kişi Arif olmadan hakikate vakıf olmaz veya daha ileri bir makama varamaz.
Daha üst makamlara varmış olmakla da Arif olmak vasıfları kaybolmaz yada iptal olmaz, fakat bu makamdaki etkinliği daha da artar.
Rabbimiz hakikatleri TARİF ederek açıklar Arifler bu Tariften Hakikati TANIR.
Havasın ve Avamın eşyaya, konulara ve hadisata taktığı etiketler ve saptırılmış isimler ehli Marifet için semma’dan (uydurma isimlerden) ibarettir.
Rabbimiz insanları Hıristiyan, Yahudi, Müslüman vs. şeklinde ayırmaz. Fakat bunları Tarif eder : “Onlar kelimelerin vaaz ettiği anlamı değiştirerek Allah’ın yolunu saptırırlar. Ve kendilerini doğru yol üzerinde zannederler.”
Kim bu Tarife uyarsa Zahirdeki etiket ismi ne olursa olsun Hakikatte Tarife uyan vasıftadır. Kişinin vasfı ne ise Hakikatte ismi odur. Lakin Rabbimiz insanları iyilikte ileri geçenler, iyiler ve kötüler gibi üç sınıfa ayırır.
Kelimelerin anlamı değiştirilmiştir. Aslına dönmek için; anlamı değiştirilemeyecek olan kitaba müracaat edilmelidir. Zihnimizdeki kelimelerin anlamını kitaptaki anlamı ile düzeltir isek, kelamı işitebiliriz. Tarifleri de net olarak görürüz. Bu makamlara ancak Kur’an götürür.
Mesela Zikir kelimesi, Hatırlama-Çağrışımdır ve Kur’an’dır.
Takva, Allah’ın sözlerine (Allah’a) dayanmak ve ona tam olarak güvenmektir. Böylece korunmaktır.
Gerçek korunma takvadır, Sadece Allah’a dayanmaktır. Zihnimizi saptırılmış kelimelerden temizlendikten sonra bu yolda ilk basamaktır.
İlahi kelimelerin bozulmamış anlamı ilahi kitapta mevcuttur. Kelimelerin kafamızdaki anlamlarını kitaptaki anlamlar ile düzeltir isek; lisanımız ve anlayışımız farklılaşır.
Lakin bunun karşılığı ve hazmı ağırdır. Körler ve sarhoşlar ülkesinde gören ve uyanık fakat dışlanan olabilecek kişi bu yönü seçsin, aksi halde uyumayı seçsin. (Matrix’teki gibi)
Sığınak suresinde sığınılacak yer gösteriliyor:
18:27. Rabbinin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın.
18:109. De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.
2:124. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara imam yapacağım, demişti. "Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!)" dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez dedi.
10:64. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.
10:82. "Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır."
 

Turgut Sak
İstanbul-02
.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail