Marifet ve MisallerKuran’da Her Hakikat Misallerle Tarif edilerek açıklanmıştır. (17:89, 18:54, 30:58, 39:27)

39:27. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara Her Misali verdik Zikretsinler diye.

Marifet, bu Misallerin Temsil ettiği Hakikatin Hayattaki karşılığını Tanımak ve Gerçeği görmektir.

Örnek olarak: İbrahim’e İsmail’in verilmesinin hikmeti nedir? Neden İbrahim’e İsmail ve fazladan Yakup verilmiştir? Sonra da bu şecereye Yusuf meyvesi verilmiştir.

İbrahim, dinini Allah’a HAS kılan insana misaldir. İsmail İlahi kelamı işitmektir.

Dinini Allah’a tahsis eden, onun kelimelerini esas alan insana (İbrahim misali)

Kelamı İŞİTMEK (Sin Mim Ayn – İsmail) nimeti verilir. Ve fazladan bir yakınlık (Yakup) verilir.

Diğer Bir Örnek olarak Yusuf’u seçersek, Yusuf’un Güzelliği vurgulanmaktadır.

Bu güzelliğin hayattaki karşılığı, Mümin insanın Allah’a yönelik Gönlüdür.

(Bu öyle güzel ve temiz bir evdir ki orada sadece Allah vardır. Orada onunla beraber başkası yoktur. Bu insan da vardır demeyin, çünkü bu şirktir ve Hıristiyanlıktır. Bu insan ve kalbi zaten bu evin kendisidir. Bu insanın değeri, içinde yalnız Allah bulunmasıdır.)

Buradan çağrışım (zikir-hatırlama) ile bir incelik, bir anlam açığa çıkıyor.

Hadiselerin ve Görüntülerin doğru Tevil ve Tabirinin Yusuf’a verilmesi, ona ilim ve hüküm verilmesi demek;

Dinini Allah’a tahsis eden ve böyle olunca kelamı işiten mümin insana, Allah’a yönelen sadık bir Kalbe sahip olan bu insana, olayların ve görüntülerin doğru tevil ve tabiri verilir. Ona İlim ve bilgelik verilir.

Görüntüler ve olaylar bütünü olan Hayatın ve misallerle onu anlatan Kur’an’ın doğru tevil ve tabiri, ancak Dinini Allah’a tahsis eden, kelamı işiten, yakınlık verilen, güzel düşünüp gören mümin insanlara verilir.

Zikir, hatırlama- çağrışımdır.

Rabbin Kelimelerine sadık kalmak demek; Zihnimizdeki kelimelerin anlamı, kitapta vaaz edilen anlamı olmalı demektir.

Kelimelerin kitapta geçtiği mevzilere bakınca ne anlamda kullanıldığı vaaz ettiği doğru anlamı ile bulunur. Kelimelerin zihnimizdeki anlamı kitaptaki bu doğru anlam olmalıdır. Değilse düzeltilmelidir.

Kitabı okur iken aklımıza gelenler kitap dışı şeyler değil, yine Kitapta daha evvel okuduğumuz diğer ifadeler olmalıdır. Değilse düzeltilmelidir. Derim.

Turgut Sak
İstanbul-16
.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail