Mâzi


"Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlamışım.
Hayatı bir camın arkasından gösteren tılsım,
Bozulmuş anlıyorum çıktığım seyahatte.
Cihan ve ben değiliz eski halette.
Mısır ve Suriye, pek genç iken hayâlimdi;
O ülkelerde gezerken kayıpsızım şimdi.
Bu gözlerim, medeniyetlerin bıraktığını,
Beş on yıl önce görür müydü böyle taş yığını?
Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi,
Demek ki âlemin artık göründü serhaddi.....

Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir;
Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir;
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere,
Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere..."
"Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın ok
En tatlı hayâl için atmazdım ufkuma....

                                Yahya Kemal

İstanbul - 22.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail