Mobil telefon kullanımı sperm sayısını düşürüyor


Araştırmalar düzenli  olarak mobil tel kullanımının erkeklerde sperm sayısını %30 düşürebileceğini göstermiştir.  Hatta, kemerde veya pantalon cebinde taşımanın bile üreme fonksiyonunu düşürebileceği söylenmiştir.

Uzmalar, mobil telefonlardan yayılan radyasyonun sperm sayısında  ve spermlerin başarılı döllenme için çok önemli olan yüzme yetenekleri üzerinde çok dramatik etkileri olduğunu belirtmişlerdir.

Bu hafta Berlin’de Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneğinin yıllık  toplantısında açıklanan çalışma  mobil telefon kullanımının yarattığı sağlık sorunlarına bir yenisini daha eklemiştir.

Bilim adamları sonuçları ‘’ilgin璒 bulduklarını, ancak çalışmanın beraberinde pek çok soruyu daha getirdiğini belşrtmişlerdir.   Macaristan’dan Dr. Imre Fejes (Zeged Üniversitesi) 13 ay boyunca 221 erkek üzerinde bir inceleme yaptı  ve bütün gün  mobil telefonlarını yanında taşıyanlarla hiç mobil telefonu olmayanlar arasında bir kıyaslama yaptı.

Dr.Fejes’in bulgularına göre bütün gün ‘’stand by’’ halinde mobil telefon taşıyanların sperm konsantrasyonları kesinlikle daha düşüktü.  Sperm sayıları bir mili litre seminal sıvıda 59 milyon olarak görülmüştü, ancak  mobil telefon radyasyonuna maruz kalmayanlardaki sperm sayısı  ise 83 milyon olarak  tesbit edilmişti.

Spermlerin yüzme kabiliyetide mobil telefon yayınlarından etkileniyordu. Uzun konuşmalar yapan erkeklerde hızlı yüzen spermler daha azdı (% 36.3), ancak hiç konuşma yapmayanlarda bu oran %51.3 tü.

Bu araştırma erkek üreme fonksiyonlarının mobil telefonlardan gelen elektro manyetik sinyallerden zarar görebileceğini gösteren ilk çalışmadır.  Ancak, Dr. Fejes’te bu sonuçları dığrulamak için ilave başka araştırmalar yapılmasının gerkli olduğunu ifade etmiştir.

Uzmanlar mobil telefonların güvenliği hakkında kesin sonuçlar deklare edememişlerdir,  çünkü elde edilmiş olan sonuçlar arasında da çelişkiler vardır.  Ancak, hükümet çocukların mobil telefonlardan yayıla radyasyona mümkğn oldupu kadar az maruz kalmasını tavsiye etmektedir.   Ayrıca önemli bir engelde  mobil telefonların sadece onbeş yıldır kullanıldığı ve sağlık üzerindeki etkilerinin ortaya çıkması için daha uzun yılların gerekli olduğudur.

Hollanda/Maastricht Akademik Hospital’dan jinekolog Prof. Hans Evers  yaşam tarzı, sosyal kökenler ve yaşa göre sonuçların değişim gösterip göstermeyeceğini sorgulamıştır. Prof. Evers’e göre bu çalışma daha çok gözlemler üzerine kurulmuştur ve de diğer potansiyel faktörleri dikkate almamıştır.  Örneğin, Macaristan’da yaşayan mobil tel kullanıcılarınin hepsinin çok stresli bir yaşamları ve işleri varsa o zaman ne olacaktır.   Şayet kullanıcılar kullanmayanlara göre daha farklı bir yaş grubu ve sosyal çevereden geliyorlarsa ne yapılacaktır?  İşte bütün bu faktörlerin  araştırmanın sonucu üzerinde dikkate değer bir etkileri olacaktır.

Financial Times Information Ltd

İstanbul - 27.07.2004
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail