Münkesir Gazel

Olsa herşey resm-i yârim seyre doymaz şu gözüm
Âşinâyım hem sevinmem hem durulmaz yüreğim

Elde yoktur telde yoktur gülde yoktur elemim
Nâz-ı cânân fazla olmuş yok darılmaz yüreğim

Gel de söndür şems-i aşkı âb kifayet edemez
Değme yangın kıskanır kim bak varılmaz yüreğim

Eyleyin hep türlü mânî - Hâlık'ın aşk dilidir-
Kalb-i Hâfız içti zârın tam sarılmaz yüreğim

Eşkişehir - 10.05.2005
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail