Ortadoğu/İsrail:Dünya/Politik Astroloji Yazım
Hakan Kırkoğlu  
Geçtiğimiz Mayıs ayında tamamladığım ve ISAR'a gönderdiğim, içerisinde Ortadoğu ve Israil'deki olası gelişmelere geniş ve detaylı biçimde yer verilmiş olan ISAR Mundane Outlook yazımı aşağıda okuyabilirsiniz. Bu makale ISAR International Astrologer adlı derginin son sayısında yer aldı. Bu çalışmada Tüm Burç Ev Sistemi (Whole Sign System) kullanılmıştır.

Jüpiter Akrep-Satürn Aslan Küçülen Karesi

28 Mayıs 2000’de Boğa’da gerçekleşen Jüpiter-Satürn miniması (1) 2006’nın ikinci yarısı kritik bir aşamaya ulaşacaktır. Bu kavuşum toprak üçlüsündeki son kavuşumdu; 2020’den itibaren hava üçlülerinde bir dizi yeni kavuşuma tanık olacağız.  Hiç kuşkusuz bu durum uygarlığımızın toplumsal, ekonomik ve politik eğilimlerinde büyük bir değişime işaret edecektir. 26 Ocak 1842 (büyük mutasyon) yılında toprak üçlüsünde başlayan son medya döngüsü maddeciliğin gelişimine ve sanayileşmeyi getiren her türden ekonomik kaynak ve sermaye üzerine dikkate değer bir vurgu yapan maddi dünya üzerindeki egemenliğimize devasa bir etkide bulundu. 2020’de başlayacak yeni dönemin hali hazırda insanoğlunun entelektüel üstünlük duygusu ve devasa iletişim araçları olarak şekil almaya başlaması şaşırtıcı değildir. İnsan kaynakları ufuktaki bu yeni çağın en önemli parçası olacaktır.

Bununla birlikte içinde yaşadığımız son toprak burçları döngüsü de, petrol, su, madenler ve diğer değerli ham maddeler gibi toprak kaynaklarının ele geçirilmesi ve uluslar arasında paylaşılmasını işaret etmektedir. Bu kozmik saatler Jüpiter ile Satürn’e eskiler “Great Chronocrators” {Zamanın Yüce Yaratıcıları), çağların efendileri derdi. Açık ki, Boğa’daki kavuşumun en büyük etkisini önümüzdeki Aslan ve Akrep küçülen karesinde göstermesini bekleyebiliriz.

Jüpiter Akrep’te sembolik olarak ortak kaynaklar üzerinde güç uygulamak, mevcut avantajları ele geçirme içgüdüsel itkisi ve becerisi anlamına gelirken, Satürn Aslan’da liderliğin sınırlı kullanımı, uygun özgüvenin ve olaylar üzerindeki yönetici erkin eksikliği anlamına gelir. Iki gezegenin bir kare açıda kilitlenmesi, maddi emniyet ve istikrara dair süregiden Boğa motiflerinin, esneklikten yoksun davranışlarla çarpık bir yol izleyeceğine işaret etmesi beklenebilir. Irak, İran ve İsrail’deki mevcut durum yeterince açıklayıcıdır. Ortadoğu için Jüpiter-Satürn kavuşumuna baktığımızda, bunun daha ziyade boyun eğici, pasif ve tepkisel alanlar olan 6.ıncı ve 7.ince evlerde gerçekleştiğini görürüz.  

(2000 yılı kavuşumu için Washington ve Israil haritaları) 

ABD’nin Orta Doğu’ya müdahalesi net görünüyor; çünkü Jüpiter-Satürn kavuşumu Washington D.C. için yüksekte, tepe noktasındadır. Sonuç olarak, önümüzdeki küçülen kare ABD’nin dünyanın bu bölgesine yönelik politikalarında güçlü sonuçlara yol açacak ve politikalardaki bu değişimin koşulları bizatihi Jüpiter-Satürn karesinin izini taşıyacaktır. Bu değişimi eksiksiz anlamak için Washington’un Haziran ve Ekim aylarının yeri değiştirilmiş (relocated) haritalarına bakmamız gerekiyor.

Washington için çıkarılan haritada (tüm burç ev sistemi kullanılmıştır) Jüpiter ile Satürn, Akrep yükselen haritada bir köşe evler ilişkisi içindedir. Jüpiter Yükselene çok yakın bir yerde, G.W. Bush’un şans noktasının da bulunduğu yerde konumlanmıştır. Dolayısıyla olay dizisinin Bush’un kişisel katılımı, daha doğrusu onun Kader’i (moiria) üzerinde gerçekleşeceği beklenebilir. Bu sadece bir kare değil, aynı zamanda Kova’daki Chiron ve kendi dispozitörü Jüpiter’e 135’lik açı yapan Plüton’un katıldığı bir T-karedir. 

(Washington 2006 Jup-Sat karesi)

 T-karenin apeksindeki Jüpiter genişleyici, plana sıkı sıkıya bağlı, kendini haklı gören bir askeri motif olarak yorumlanabilse de, geri harekettedir ve liderlikte ve baba rolünde etkisiz yönetim sorunlarını gösteren 10. evdeki Aslan’daki Satürn tarafından engellenmiştir. Dahası, zararlı durumda Satürn ile Mars sanki daha ziyade kızgın ve öfkeli bir davranışı gösterirken 135’lik açı yapan Yaydaki Plüton ABD’nin lider yapılanmasının (Satürn) uluslararası güçler ve dini fanatizmin tehlikesi altında olduğuna dair ipuçları vermektedir. Lütfen Bağdat için aynı haritada Plüton’un MC’de olduğunu gözden kaçırmayın. 10. evin yöneticisi Güneş’in 9.uncu evde Yengeç’te peregrin olması da uluslararası cephedeki  olaylar üzerinde çok az iktidar sahibi olunduğunu akla getirmektedir. 

Sabitlerdeki bu T-Kare’nin alt ayağındaki Kova Chiron kesin bir şekilde insani meseleleri ve insani değerler ile muhtaç durumda olan insanların kararlı ortaklığı olarak kolektif bilinçaltında belli bir yaralanmaya vurgu yapan politik bir atmosferi göstermektedir. Bununla birlikte, kendi dispozitörü zararlı Satürn ile net karşıtlık içinde olan Chiron, bu yardım elinin ve siyasi kararlılığın yetersiz ve başarısız olduğunu ima ediyor. 

 Ayrıca bu haritadaki balsamik Boğa Ay’ın Algol sabit yıldızıyla tam kavuşumda olması, meseleye, insanların emniyetinin ve refahının nazik bir durum içinde olduğu ve genel olarak insanların şiddetten mustarip olabileceği olgusunu dahil ediyor

ACG kullanarak, aynı Jüpiter-Satürn-Chiron (Plüton) t-karesinin Washington dışında dünyada nerelerde vurgulandığını, bu gezegen konfigürasyonunun köşe evlerdeki konumlanışına bakarak tespit edebiliriz. Bu durumda Orta Amerika ülkeleri (Meksika, Guatemala, Honduras, Nikaragua), Batı Kıyısı Afrika ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 10. ev Akrep’te olduğu Nijer, Gana, Kamerun), Asya ülkeleri (tepedeki Jüpiter’in 7. ev Akrep’te olduğu Pakistan, Hindistan, Bangladeş) duyarlı bölgelerdir. Bu bölgelere özel yorumlar ev konumlarına bağlı olacaktır. 

(Bağdat Haritası) 

Irak, Bağdat söz konusu olduğunda, tepedeki Jüpiter 9. evde, din ve inanç evindedir; 10. evdeki Yay ile 1. evdeki Balık bu bağlantının doğrudanlığını göstermektedir. Böylesi sağlam bir karşılıklı bağlantı Jüpiter-Satürn küçülen karesinin yönetim, dini meseleler ve genel halk açısından sonuçlar doğuracağını net bir biçimde sergilemektedir. Ayrıca Bağdat’ın MC’sindeki Yay burcundaki Plüton hayati bir öneme sahiptir. 9. evde geri hareketteki Jüpiter bize dini huzursuzluğun, kültürel farklardan kaynaklanan nefret duygularının bu bölgede devasa bir etkiye sahip olacağını hatırlatmaktadır. İsrail, Türkiye ve bütün Arap yarımadası için aynı ev pozisyonları söz konusudur; 6. evdeki Mars/Satürn kavuşumu polis, askeri kuvvetler vasıtasıyla şiddete ve kamu sağlığı ve yardımlarının sürdürülmesinde sık rastlanacak yetersizliklere dair sorunları göstermektedir.   

Polonya ve Eski Yugoslavya hattından Türkiye’nin batısına kadar bütün Doğu Avrupa için Jüpiter 10. evdedir. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri muhalif partiler ve gruplarda tepki ve gerilim artışı işaretleri verebilir (7. evde Mars/Satürn); bu idari başarısızlıklar söz konusu ülkelerin parlamentolarının yasama süreçlerini (11. evdeki Yay) ve ekonomik performanslarını (2. evdeki Balık) etkileyebilir.

G.W. Bush İçin Kötücül Gezegenler İşbaşında

Dünya astrolojisinde Mars-Satürn kavuşumları, her ikisi de malefik olan bu gezegenler bölücü, zararlı ve idare edilmesi zor doğaları temsil ettikleri için güçlü zararlı enerjileriyle kötü bir üne sahiptir. Elimizdeki örnekte her ikisi de özsel asaletten yoksun olduğu için iyiden ziyade kötü getirmeye eğilimli olacaktır. Gerçekten de Satürn Aslan’da zararlı konumdadır ve her iki gezegen de düşük durumda olup Aslan burcunun 12. evinde olan bir Güneş tarafından dispoze edilmektedir.  

(G.W. Bush’un 2006 Haritası)

Aslan burcundaki malefikler krallara, prenslere ve iktidar sahibi kişilere gelecek zarar anlamına gelebilir. Aynı şey G.W. Bush için de geçerlidir; bu kavuşumu Yükselen’in biraz üzerinde ağırlayacak olan G.W. Bush için haziran ayının gerçekten de tehlikeli olması beklenmektedir. Bush’un 2006 Solar Return haritasında Yükselen Yay’daki Plüton ile 18 Mayıs’taki Mars-Satürn kavuşumu, transit Güneş’in, Alçalandan, açık düşmanlar evinden geçişiyle aynı zamana tesadüf etmektedir. Aynı dönem içinde (Koç/Terazi ekseninin ilk derecelerinde olan) transit ay düğümleri, güney ay düğümü ABD’nin tepenoktası üzerinden geçecektir. 

Üçüncü Gerçekleşme

Jüpiter-Satürn karesi üçüncü ve son defa 25 Ekim’de, tabiatında yeni başlangıçları ve taze bakış açılarını taşıyan yeni ay fazıyla birlikte gerçekleşecektir. Çıkmaz bir sokağa girdiğimiz ikinci gerçekleşmedeki balsamik fazla karşılaştırıldığında (2. gerçekleşmelerin her zaman bütün sürecin en keskin dönemini açıkladığı kabul edile gelmiştir), bu yeni ay (22 Ekim), Terazi’deki Venüs ile Mars arasına sıkışmış yeni ayın gerçekleşme derecesinin gösterdiği gibi diplomasiye yeni unsurlar getirmeye çalışacaktır. Bununla birlikte Mars’ın Terazi’nin 29 derecesinde aneretik derecede olması bunun kolay bir görev olmadığını gösteriyor. Aslına bakılırsa, Mars Akrep burcunun eşiğine adım atmaktadır ve bu Mars barış için çaba göstermekten ziyade savaş çığlıkları atmaya daha yatkındır. 

(Washington DC için 3. gerçekleşme haritası)

Bu üçüncü gerçekleşme haritasında, -neredeyse her şeyi riske atarak, yoğun ve aşırı kazanma isteği getiren asil yıldız, Antares sabit yıldızı yakınlarındaki- Ay ve Güneş ortanoktası, Jüpiter/Merkür/Satürn’e yakın duruyor.  Ebertin meşhur kitabında Merkür/Jüpiter/Satürn’ü aşağıdaki şekilde tarif etmektedir.

“Bir karar vermeye çalışırken engeller, müzakereler sırasında belirsizlik görülmesi, müzakerelerin kesilmesi, veda etme, öteki insanların arasından çekilme arzusu, yolculuk yapma”

Washington DC haritasında, Yay Yükselenle kavuşum halinde Plüton ile Yay’daki Ay’la karşılaşırız. Yay burcu yine haritanın bir şekilde denizaşırı temasını belirliyor, 9. evdeki Satürn ile (onun 12. evdeki dispozitörü Güneş) açıkça bir hakimiyet yitimi, belirsizlik ve ter yönde gidişleri işaret ediyor. 

Yükselen yöneticisi Jüpiter 12. evdedir ve 4. evde Balık’taki kuzey ay düğümüne partil üçgen açı içindedir. 12. ev ile 4. ev üçgenlerinin geçmiş eylemlerle ilgili hakimiyet dışı meseleleri gündeme getirmesi ve kişinin eylemini hayli sınırlaması beklenebilir. Ay düğümü ise kendi başına bu gelişmenin kadersel yanını gösterir. G.W. Bush’un haritasında, bu iki kavuşum süreci boyunca Satürn birinci evindeki gezegenlerin üzerinden geçecek ve bu sırada başlangıçlardan ziyade sonları getiren 4. evde Mars transiti yaşanacaktır.   

G. W. Bush’un (Washington’a göre çıkarılan) 2006 Solar Return haritasında da Yay’daki Plüton’un yükselmesi ve Jüpiter’in 12. evde olması dikkate değerdir. Bu haritada Mars ve Satürn 9. evdedir (uluslararası meseleler) ve 10. evin yöneticisi Merkür, yine 9. evde retro harekettedir. MC’sinin Terazi burcunda (Ayı ve Jüpiter’i dolaylarında) olması diplomasiyle meşguliyetini zorunlu kılıyor.   

Bu astrolojik işaretlerle, bütün Jüpiter-Satürn küçülen karesinin ABD’nin uluslararası politikası ve G.W. Bush’un şahsı üzerinde çok etkili olması beklenmektedir.

Merkür’ün Jüpiter ve Satürn ile birlikte bulunuşuna dair ilave yorumda bulunmak gerekirse, Merkür müzakerelerden iletişim araçlarına kadar birçok şekil alabilir. Ne var ki Merkür yine Mars tarafından dispoze edilmektedir. Akrep’teki Mars, Venüs’ün tartışmaları yumuşatmak için gerekli adil ve dengeli tutumunu kötü etkiler.  

Bunun yerine devasa bir kazanma hırsı ve Machiavellici tarzlarda eylem görüyoruz. Dahası hem Merkür hem Jüpiter, Centaurus yıldız takımındaki ikinci yıldız Agena sabit yıldızıyla kavuşum halindedir. Bernadette Brady bu yıldızı gelişmenin gerçekleşmesi için gerekli fedakarlıkları yerine getirmeyle ilişkilendiriyor. O halde yıldız, takip edilen bir amacı ve meseleyi düzeltmek ve iyileştirmek için gerekli fedakarlıklarda bulunmayla ilgilidir. Birçok yorum Venüs/Jüpiterin Agena ile ortaklığını iyicil etki olarak değerlendirmektedir.

(Jüpiter-Satürn 3. gerçekleşmesinin İsrail için Haritası) 

Boğa yükselen Orta Doğunun batı kısmı, özellikle İsrail, Mısır ve Ürdün için, Jüpiter ile Akrep’teki stelyumu 7. eve, Satürn’ü ise 4. eve yerleştirmektedir. Öyle görünüyor ki bu bölgenin batı kısmı, yani İsrail birçok yönetim sorunlarından ve genel olarak düşük moralden mustarip olacak. Bu yıl ikinci Satürn dönüşünü yaşayan İsrail, ABD’nin bu bölgeye yönelik politika değişimiyle öne çıkacak olan güvenlik sorunları yaşayacaktır.

Irak ve İran için ise yükselen İkizler olmakta ve kare 3. ve 6. evlere yerleşmektedir. 2. gerçekleşmede tepenoktasında bulunan Plüton’un yerini bu sefer Neptün almıştır. Haritanın batısındaki gezegen çokluğu Irak’ta hüküm süren birçok dış meselenin Irak hükümetine kafa karışıklığı ve çözümsüzlük getireceğinin alarmını veriyor.

Çin Faktörü

Bu Jüpiter-Satürn karesi Çin’i de harekete geçirebilir, çünkü ikinci gerçekleşme Çin’in Aslan’daki Mars dönüşüne tesadüf etmektedir. Üstelik bu dönemde Satürn Çin’in 7. evindeki Plüton ve Mars’ının üzerinden geçmektedir. Çin’in hem profect edilmiş  hem güneş dönüşü haritalarında Mars’ın yönettiği Akrep yükselmektedir. Akrep ise natal haritanın tepe noktasındaki vaattir. Bu ağır işaretler Çin’in Orta Doğu meselelerine karışacağını veya en azından uluslararası diplomaside tartışılan meselelerle ilgileneceğini sembolize edebilir. 

web: www.hakankirkoglu.com
Faks: 287 74 37
e-mail: hkirkoglu@superonline.com

İstanbul-22.07.2006
http://sufizmveinsan.com

Harita verileri

(Bütün veriler Nicholas Campion’un The Book of World Horoscopes kitabından alınmıştır. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş baskı, 2004, Wessex Astrologer)

ABD  4 Temmuz 1776 NS 17:10, Philadelphia, 39N57, 75W10
Komünist Çin, 1 Ekim, 1949, 15:15, Beijing, Çin, 39N55, 116E25
Israil, 14 Mayıs 1948, 16:00, Tel-Aviv, Israil, 32N04, 34E46
Kaynaklar:Mundane Astrology, Michael Baigent, Nicholas Campion, Charles Harvey, 1992, Aquarian Press
The Book of World Horoscopes, Nicholas Campion, 2004, Wessex Astrologer
Combination of Stellar Influences, Reinhold Ebertin, 1993, AFA
The Starlight Fixed Star software, Bernadette Brady, Barnswood Ltd, 2002
Notlar:(1) Yirmi yıllık döngü teknik olarak Minima veya Specialis olarak bilinir, 240-yıllık döngüleri Media, veya Tigonalis ve tam döngüleri Maxima, veya Climateria olarak bilinir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız Mundane Astrology, page 185

ISAR MUNDANE OUTLOOK
by R. Hakan Kirkoglu D.F.Astrol.S.- ISAR CAP

Bu yazı http://www.hakankirkoglu.com' dan Alınmıştır


Üst Ana sayfa e-mail