Özgürlük mü? O da Ne?


Kader gerçek manası ile teslimiyettir. İnsanların günlük hayattaki sıkıntı, stres vs…. sorunlarının temel nedeni  Kadere imanın yeterince bilinmemesindendir.. Günümüz İslam anlayışında kader adeta ötelerde bir yerde! … Oturan tanrının yazdığı bir yazı olarak düşünülmekte, hele hele lise kitaplarında kimi şeylerin bizim elimizde kimi şeylerin de Allah’ın elinde olduğu anlatılmaktadır… Acaba gerçekten kader bu mudur? Bu kadar basit ve sınırlı mı ?.. Maalesef bazı  İslam düşünürleri kader konusunu bu kadar basite indirgemişlerdir,

Bakın  Rasûlullah efendimiz  bu gerçeğe nasıl işaret ediyor: “”Ebu Hüreyre (R.Aa)’ den rivayet edilmiştir:

Rasûlullah (S.a.v.) buyurdu ki:
"Adem ile Musa delil göstererek münakaşa ettiler. Musa,
-Ya Adem! sen o kişisin ki, ALLAH seni eliyle yaratıp ruhundan sana ruh üfledi; ve sen, insanları ayarttın; onları cennetten çıkardın!
dedi. Adem de dedi ki;

-Sen de ALLAH'ın konuşmak için seçtiği Musa'sın! Gökleri ve yeri yaratmadan önce ALLAH'ın bana yazdığı bir işi işledim diye beni ne hakla kınıyorsun?.

Resûl-i Ekrem, "Adem Musa'ya delil ile gâlib geldi" buyurdu.

Gerçek manası ile kul tıpkı gemide gitmekte olan bir yolcu gibidir, nasıl ki gemide giden yolcu karşılaşacağı manzaraların ve gideceği yön elinde değilse kişi de buna nazaran bu hükümdedir…Diyeceksiniz ki Kuranı Kerim’de hür iradeden bahsediyor,  amenna .

“Özgürlük "irade"nin aslî özelliğidir; doğru! Özünden gelir! Ancak "özgürlük" yaratılmış olanın özelliği değildir! Yaratılan, Yaradanı'na tabîdir. Yani, "kulu"dur! Yaratılanın bir yapısı, bir programı vardır; bu yapı ve programın gereğinin dışına çıkamaz! “  dileyenler, www.ahmedbaki.com dan ilgili konulara erişebilir.

Ancak Kader konusunu bu yönü ile anlarsak o zaman gerçek huzur ve selama ermiş oluruz.

Ufuk Övündü
there_is_no_god_only_allah@hotmail.com
İstanbul -05.07.2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail