Şafakta


Dönsek mi bu aşkın şafağından
Gitsek mi ekaalim-i leyale?
Bizden daha evvel erişenler
Ağlar bugün evvelki hayale..

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melaşe?
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visale..

             Ahmet Haşim

İstanbul - 04.05.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail