Aşk-ı Şefefin

Bâd-ı Yemen'le gelen muhabbet bahânesi
Gelip şevk ile iç de yan ki âşıklar gibi...
Gel, bu hane gözlerin, gönüllerin hânesi,
-Dudaklar içmedeler- ne gerek duymak sesi?!
Eyvah! Cezveyle kahve sanki âşıklar gibi...

Eşkişehir - 25.12.2004
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail