Senden Sonrası


Aşkın hudûdunu aştı muradım, 
Maksûda varıştır senden sonrası; 
Erenler katına belki bir adım, 
Belki bir karıştır senden sonrası. 

Bana bu gayreti sağlayan kudret, 
Eyyûb'ün sabrından aldığım ibret. 
Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret; 
Ebedî barıştır senden sonrası. 

Bir gonca Bakî'nin gül destesinden, 
Bir yudum sakînin sır testisinden, 
Yüce Mevlâna'nın gel bestesinden, 
Feyz alış veriştir senden sonrası. 

Yumup gözlerimi yalan dolana; 
Açtım can evimi gerçek olana. 
Elifi bırakıp Karac'oğlana, 
Yunûs'la yarıştır senden sonrası…

                  Cemal Safi

İstanbul - 21.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail