Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil,nede bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın nede son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilinmezki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnunki yerinden,
Bir çok seneler geçti;dönen yok seferinden...

Yahya Kemal Beyatlı

İstanbul - 28.07.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail