Yetişkinlerdeki diş kaybından sigara içmek sorumlu tutuluyor!


Bugün yayınlanan araştırmalar yetişkinlerde ki diş kaybının nedenleri arasında sigara içmek ve kötü  bir yaşam tarzına sahip olmak ve de çocuklukta çok fazla şeker, tatlı yemek olduğunu belirtiyorlar.

Bilim adamlarının bulgularına göre  daha fakir  çevrelerden gelen yetişkinlerde diş kaybı daha fazladır. Çünkü çoğu kez şekerler ve çukulatalar bir öğün yerine çocuklara verilmiş ve düzenli diş fırçalama ise olmamıştır.  20-30 yaşlarındaki erkek grubu ağız sağlığını en fazla ihmal eden gruptur.

Sigara tüketimi arttıkça kaybedilecek dişlerin sayısıda o kadar artmaktadır,  çünkü sigara dişetlerine kan akımı kıstlamakta dolayısıyla hastalıklara ve sonuçta da dişin kaybedilmesine yol açmaktadır.

‘’The Journal of Dental Research’’ de yayınlanan sonuçlarda diş sağlığı ile ilgili kampanyaların çocukları olduğu kadar yetişkinleridie hedef alması gerektiğini belirtilmiştir.

Newcastle Üniversitesinden Dr.Mark Peace ‘’Ağız sağlığı ile ilgili edinilmiş iyi alışkanlıklar kişi ailesinden ayrıldıktan sonrada devam etmelidir.’’

Bütün bu bulgular hükümetlerin diş hastalıklarını tedavi etmenin yanısıra onları önlemek konusunada  odaklanmasını sağlayabilir.

İstanbul - 27.07.2004
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail