Kimi bir sözcükten yola çıkarım
Aç kalmış güzel bir kurttur o

Kimi bir düşünceden ki
Kör bir gül gibi dönenir

Bedevi bir sabır gibiyimdir
Ey tesellisiz gece

             Melih Cevdet Anday

İstanbul - 26.03.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail