Siz de Yaşatın Beni

Bu kez beni dinleyin: Kapatın perdeleri!
Ne onlar sizi görsün, ne siz farkına varın:
İnzivâ mümessili, yahut karanlık eri...
Kimbilir kim takılır ölüm çarkına yarın...

Patlatın düşünmeden kentteki trafoyu,
Yırtıp karantinayı kalıba sığmaz olun.
Koyuldukça koyulun, koyu... Daha da koyu...
Yitik aşkın çiçeği olun.. ..ve sonra solun...

Yüksek bir yere çıkın, bir sayha atın sonra!
Mağrurca özümseyin atılan kurşunları...
Yankıları dinleyin... Doğu'dan batın sonra...
Kim söktü yıldızları? Takalım dur, şunları...

Eşkişehir - 31.08.2004
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail