Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan
Güller gibi...Sonsuz iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün ederi-lan
Kuşlarmıdır ki onlar her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam yine akşam yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam yine akşam yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam...

Ahmet Haşim

İstanbul - 28.08.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail