Suları Yıkamalı

Yüzünden katre katre dökülen günahların,
İster misin bu gün de lâvaboyu tıkasın?
Dün, bugün benim miydi ki senin olsun yarın?
Biri çıkıp meydana şu suları yıkasın!

Alnımdaki ateşi kim gelip alır benden?
Yahut kim mağlûb eder efkâr-ı rûhiyyemi?
İsyanımı çıkarsak elde ne kalır benden?
Gönlümü yormuşluğum, harâb olsun diye mi?

Yeter be miskin gönül! Şimdi kıyam zamanı!
Kalk indir şu güneşi, geceler bizim olsun...
Kaygılardan kurtulup yaşamak gerek ânı
Al kalemi, nabz eşi heceler bizim olsun...

Beni benden çıkarın, beni şafakta asın!
Biri çıkıp meydana şu suları yıkasın!

Eşkişehir - 21.12.2004
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail