Adli ilahi'den sual eylesem,
Kapanır dudaklar, susar, söylemez..
Acep hangi meyve helaldir desem,
Sararır yapraklar, susar, söylemez..

Munis bir merakım, mağrur bir merak,
Tohum bir merakım, yağmur bir merak,
Maden bir merakım, çamur bir merak,
Utanır topraklar, susar, söylemez.

Karlı dağlar uykuyamı yattı ki,
Geçitleri haydutlarmı tuttu ki,
Deli rüzgar dilinimi yuttu ki,
Ormanlar-ırmaklar, susar, söylemez.

Desem ki adalet, hürriyet varmı?
İnananlar inancını yaşarmı?
Yoksa zulüm-zillet boydan aşarmı?
Kararır şafaklar, susar, söylemez.

Bir yemine çeksem gök yere değer,
Alem söz orucu tutarmış meğer;
Balıklar başını önüne eğer,
Sallanır kavaklar, susar, söylemez.

             Abdurrahim Karakoç

İstanbul - 02.04.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail