Ne horoz ötüyor ne kuş korosu
Tan yerinin elleri tetiktedir.

Sabaha düzenliyor tellerini
Horozum da gerçeği bilmektedir.

Gördü ki bir dönemin öldüğünü sabah yıldızları dellenmektedir

Ve horozum kuşlarım ayakta
Almış yerlerini beklemektedir

Sömüreni kan emeni katili
Mest olup uykuda gerinmektedir

Horozum öt horozum öt uzatma
Tan yerinin elleri tetiktedir

           İlhan Demiraslan

İstanbul - 11.12.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail