Tefekkür ül - Mevt

Toprağın altında zaman bir bütün
Yaş ve kıdem farkı gözeten yok ki...
Sakalımda çamur... Mezar: Gir, Örtün!
Pişman olmuşluğum o kadar çok ki...

Bir acayip denklik dedemle bende,
Ha on asır olmuş ha bir iki gün...
Cümle emvât, toprak denen meskende
Âkıbete susuz, ne müdhiş sürgün!...

Eşkişehir - 19.04.2005
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail