Gönül dünyasından gidip dönenlerden sor beni
Belki aktır belki kara tutar tutar söyler der beni
Muhabbetin sofrasında kurduk büyük kaleyi
Bu nefsime fırsat verme, fırsat bulur yer beni.

Gece gündüz her dakika senin için harabım
Beni böyle susuz koyan içmediğim şarabım
İster taş de, ister kaya senin için turabım
Kapılara,eşiklere,yollarına ser beni.

Dizlerimde dermanım var biraz zaman ver gayrı
Yüce dağlar belli olsun başına duman ver gayrı
Aşık Sefa-i'n yalvarıyor yarab iman ver gayrı
Her dem Allah derim amma niye basmaz ter beni.

Aşık Sefai

İstanbul - 16.10.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail