Varlık da O, Varolan da O

 

" Seven de O, sevilen de O,  sevdiren de O !
Aşk da O, âşık da O, maşuk da O!
Bilen de O, bilinen de O, bildiren de O!
Gören de O, görünen de O, gördüren de O!
Habir de O, haber de O, haberci de O!
Malik de O, Melik de O, Melekut da O!
Dileyen de O, dilenen da O, dileten de O!
Kahreden de O,kahır da O, kahrettiren de O!
İşiten de O, işitilen de O, işittiren de O!
Rahim de O, rahmet de O merhamet de O!
İsim de O, isimlenen de O, isimlendiren de O!
Resim de O, resimlenen de O, resimleyen de O!
Söyleyen de O, söylenen de O, söyleten de O!
Yaşayan da O, yaşanan da O, yaşatan da O!
Sanat da O, sanatkar da O, masnu da O!
Yaratan da O, yaratılan da O, yarattıran da O!
Gizli de O, gizlenen de O, gizleyen de O!
Güzel de O, güzellik de O, güzelleştiren de O!
Zahir de O, zuhur da O,  zuhurat da O!
Nur da O, aydınlık da O, aydınlatan da O!
Yüce de O, yücelen de O, yücelten de O!
Muhsin de O, ihsan edilen de O, ihsan eden de O!
Kerim de O, ikram edilen de O, ikram eden de O!
Latif de O, lutfedilen de O, lutfeden de O!
Seyir de O, seyreden de O, seyredilen de O!
Şahid de O, Şehid de O, şuhud da O!
Avcı da O, avlayan da O, avlatan da O!
Fettah da O, fethedilen de O, fetheden de O!
Keşşaf da O, keşfedilen de O, keşfeden de O!
Hülasa;
VARLIK DA O, VAREDEN DE O, VAROLAN DA O..
                                  
 NOT: Gönlüme ani olarak ilhamen tulu etmiş ve öylece kaleme alınmıştır.


ahad103@hotmail.com
Nazım AKPINAR
01.06.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail