Yegane Varolan

Yegane sevilen Vedud olandır.
Yegane dileyen Mürid olandır.
Yegane ilim sahibi Alim olandır.
Yegane lütuf sahibi Latif olandır.
Yegane ikram sahibi Kerim olandır.
Yegane güzel olan Ahsenül Hüsna olandır.
Yegane rızıklandırıcı Rezzak olandır.
Yegane kudret sahibi Kadir olandır.
Yegane hayat sahibi Hayy olandır.
Yegane galip Aziz olandır.
Yegane intikam sahibi Muntakim olandır.
Yegane ihsan edici Muhsin olandır.
Yegane izzet bahşet Muizz olandır.
Yegane zelil edici Muzill olandır.
Yegane algılayıcı Semi olandır.
Yegane değerlendirici Basir olandır.
Yegane hüküm sahibi Hakem oladır.
Yegane hoşgörü sahibi Halim olandır.
Yegane müşahid Şehid olandır.
Yegane merhamet sahibi Rahman olandır.
Yegane aydınlık Nur olandır.
Yegane fiil sahibi Fail olandır.
Yegane beka sahibi Baki olandır.
Yegane keşfedici Keşşaf olandır.
Yegane fethedici Fettah olandır.
Yegane düzenleyici Nazım olandır.
Yegane cezbedici Cazib olandır.
Yegane vareden Halık olandır.
Yegane varolan Vahidül Ahad olandır.

05.10.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail