Yeni Doğanların Anne İle Ten Teması Çok Faydalı


Yeni doğan bebekleri ile ten teması kuran anneler onların rahim ortamından bu dünyaya geçişlerinin daha az travmatik bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı oluyor.  Bu tip bir yaklaşıma ‘’Kanguru bakımı’’ deniyor ve bebeğin sağlığı için uzun dönemde çok faydalı olabileceği söyleniyor.  Yapılan diğer çalışmalar  ‘’kanguru bakımının’’ yeni doğan bebeklerde   fiziksel, zihinsel ve duygusal iyilik  açısından çok yararlı olduğunu göstermiştir, ancak daha ileri yaştaki çocuklarda sonuçlarının ne olduğu henüz tespit edilmemiştir.

Yapılan çalışmada doğar doğmaz, anneleri ile bir saat boyunca ten teması halinde bulunan bebeklerin geceleri daha derin ve huzurlu uyudukları tespit edilmiştir.

Bebekler,   bebek odasında uzun saatler geçirmelerine rağmen daha az stresli hareketler yapmışlardır.

Araştırmacıların belirttiğine göre, insan yaşamındaki en tehlikeli ve stresli olaylar, rahimden gerçek dünyaya çıkış sırasında yaşanmaktadır. Bu yüzden bebekleri ile ten teması yapan anneler yeni doğanın yabancı çevreye adapte olmasına yardımcı olmaktadırlar.

Bu çalışmada 47 adet anne-bebek çifti incelenmiş ve bunlar  iki gruba ayrılmışlardır:

Her iki grupta göbek kordonu kesilirken  bebekler  annelerinin göğsünde beş-on dakika arasında yatırılmıştır.

Kanguru grubundaki bebekler  ise annelerine geri verilmiş ve anneler bebekleri ile doğumdan 15-20 dakika sonra ten teması kurmuşlardır.

Kontrol grubu bebek odasına geri götürülmüştür.
Elde edilen sonuçlar şöyledir:

Kanguru bakımı verilen bebekler daha uzun ve huzurlu uyumuşlar, ayrıca uyku pozisyonları da daha az strese işaret etmiştir.

Temas sona erdikten sonra bile ten temasının etkileri dört saat daha devam etmiştir.

Doktorlar ve hastabakıcıların doğumdan sonra yapılacak kanguru bakımın önemi hakkında bilgilendirilmeleri gereklidir.

Uzmanlar, kanguru bakımının ve bunun yeni doğanın ruh hali ve diğer sağlıkla ilgili faktörler için sağladığı potansiyel faydanın, ayrıca bu bakımın yaşamın ilk yıllarında  dikkatle ilgili yeteneklere ait faydasının araştırılmasını tavsiye etmektedirler.

http://www.mercola.com/2004/may/5/skin contact.htm

İstanbul - 29.06.2004
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail