Yarab!.. İnsanoğullarından çektiğim yeter
Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver
Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim
Mendil kadar olsun tarlamı ayır
Beni doyuracak ağacı göster.

Rabbim!.. İnsanoğullarından çektiğim yeter
Yanlız senin ellerin gezinsin ömrümde
Beni yanlız sen mahkum eyle sen azat
Ve yalnız sen canımı iste benden ki
Nereye saklayacağımı şaşırmadan vereyim.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

İstanbul - 19.02.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail