YOLCU

Ne rûzigâr-ı ihya ne lezâiz-i cihân
Dönüp de tatmamışım çeşme görünecek var 

Ne içmişim âb-ı aşk ne koklamışım reyhân
Tarîkât bitmemiş kim daha yürünecek var 

Akarsu oluversem kurtuluşa yok imkân
Yatağım bulana dek yerde sürünecek var

Zaman aleyhe işler dar gelir küll-i mekân
Âh dermanım gelmezse derde bürünecek var 

Âyinem dahi yorgun hem ne büyük imtihan
Yük üstüne yük gelse semere binecek var 

Ben mahkum gün gardiyan şu dünya ise zindân
Şems inat eylese de leyli giyinecek var 

Şaşkın pervane âsâ Hâfız usandı candân
Yavaşla fânî dünya köşede inecek var

 

Eşkişehir - 07.06.2005
kartallihafiz@yahoo.com
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail