Yunus Emre Şiirleri


Habs içinde ölmeyeyin deyü aç
Mısmıl u murdar yedim bir-iki kaç
Nesne eksildi mi mülkünden senin?
Geçti mi hükmümye hükmünden senin?

Rızkını yeyip seni aç mı kodum?
Ye yeyip öynünü muhtaç mı kodum?

***

Nitekim ben beni bildim yakın bil ki Hakk’ı buldum
Korkum onu buluncaydı şimdi korludan kurtuldum
Ben kimseden korkmazam ya bir zerre kayırmazam
Ben şimdi kimden korkayım korktuğumla bir oldum
Azrail gelmez yanıma sorucu gelmez sinime 
Bunlar benden ne sorarlar onu sorduran ben oldum.

***

Yunus’a Hak açtı kapı Yunus Hakk’a kılar tapı,
Benim işim devlet baki ben kul iken sultan oldum.

***

Şeriat, tarıykat yoldur varana,
Hakıykat, ma’rifet ondan içeri.

***

Evvel kapı şeriat, emri nehyi bildirir,
Yua günahlarını  her bir Kur’an hecesi.
İkincisi tarıykat, kulluğa bel bağlıya, 
Yolu doğru varanı yarlığaya hocası.
Üçüncüsü ma’rifet, can gönül gözün açar,
Bu ma’ni sarayının arşa değin yücesi.
Dördüncüsü hakıykat ere eksik bakmaya,
Bayram ola gündüzü Kadir ola gecesi.

***

Dinin terk edenin küfürdür işi,
Bu ne küfürdür imandan içeri.

***

Işkdan haber bilenlerin ışk derdiyle dolanların 
Küfrü iman edenlerin ayıplaman güldüğünü.

                               Yunus Emre

İstanbul - 01.04.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail