İsimsiz BİR bakış
Tanımsız görüş
Özgürce saf biliş
Zümrüt-ü Anka imiş

İlavesiz ve eksiz
Her daim zamansız
Bensiz ve suretsiz
Zümrüt-ü Anka imiş

Denksiz ve renksiz
Zıdsız ve yansız
Gölgesiz ve cisimsiz
Varlıksız ve yokluksuz
Kemali ile sonsuz
Zümrüt-ü Anka imiş

Misallerle şiirlerle
Anlatanlar var imiş
Anlatımı boş imiş
Anka’yı ancak
Yaşayanlar bilirmiş

İsmet Arın

İstanbul - 26.02.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail