Boyutlar Arası Enerji Transferi

Enerji dalgalarının boyutsal geçişleri dolayısıyla buradan, ölen kişilerin ruhlarına (berzah boyutuna) okunan ayet ve dualar istikametinde beyin dalgaları gönderilebilmekte, böylece onlara, çekmiş oldukları çeşitli azaplara karşı fayda temin edilebilmektedir. Bu da hadiste: "Salih dualar, nurdan tabakalar üzerinde ölülere arz edilir ve o dua ile ruhlara rahatlık hasıl olur" şeklinle dile getirilmiştir. Ancak, her beyin açılımının tıpkı parmak izinde olduğu gibi farklı-farklı oluşu nedeniyle okunan dua ve ayetlerin (Kuransal mesajların) o kişi ya da kişileri bulması, onlara odaklanması ise, niyet adı altında o kişilerin adları zikredilerek veya hangi amaç için yapıldığının akıldan (beyinden) geçirilmesi sonucu sağlanmaktadır. Yani bu işe niyet etmek, telefonda biriyle görüşmek için öncelikli yapılan o kişinin kod numarasını tuşlama işlemine karşılık gelmektedir. Ayrıca beyinde üretilen bu dalgalar, sadece bir kişiye değil, onlarca, yüzlerce...insanın ruhuna da gönderilebilmektedir. “Peki, sayı arttıkça gönderilen dalgada da bir azalma olmakta mıdır?” diye sorarsak... Hayır, azalmamakta, her birinin ruhuna eşdeğer olarak gitmekte, bununla birlikte, o kişinin kendi ruhuna da aynı şekilde yüklenmektedir. Çünkü, beyin dalgaları da holografik niteliklidir. Biz bunu bir vericiden yayınlanan, diyelim ki radyo dalgalarının, radyo adetlerine bağlı olmaksızın aynı güçle yayın yapmaya devam etmesine de benzetebiliriz.
Ancak, ölen kişi kendi kapasitesine, gücüne göre bu dalgalardan fazla ya da daha az yararlanır. Bunda dalgaları gönderen kişinin beyin açılımı ve gücünün (dalganın şiddetinin) yüksek olmasının da çok büyük bir önemi vardır. Çok önemli bir husus da, bu dalgalar, sadece ölen insanlara değil, yaşayan insan ruhlarına da gönderilebilmektedir.

Şimdi bunu daha iyi anlamak için, yine bir bilgisayarın çalışma prensibini göz önüne alabiliriz. Mesela, bilgisayar yardımıyla (görüntülü) bir müzik klibini aynı anda bir kişiye gönderebildiğim gibi, birden fazla kullanıcıya da gönderebilirim. Bunu bir kişi için yapmış olduğum işlemi, diğerleri için de ayrı ayrı tekrarlamadan, sadece göndereceğim kişilerin, bu e-mail ise, mail adreslerinin olduğu bölümleri , ICQ’ yu kullanıyorsam ICQ listesindeki kişilerin Nicklerini sırasıyla tıklamam yeterlidir. Böylece, herkese aynı  iletiyi bir anda göndermiş olurum. Fakat, bunu alan kişilerin ses ve (görüntü) grafik kartlarının yüksek çözünürlüklü olması çok önemlidir. Çünkü, çözünürlüğü fazla olan bilgisayarlarda bunun izlenmesi ve dinlenmesi çok daha net ve kaliteli olacaktır. Elbette, bu işte gönderen kişinin bilgisayarındaki klip kayıtlarının da çok net ve kaliteli olması çok önemlidir.

Ancak, ruh bedenin bu frekansları alıp değerlendirebilmesi, dünya yaşamındayken bu tür dalgaları ışınsal bedenine yüklemiş (kayıt etmiş) olmasına bağlıdır. Eğer bu kişi dünya hayatında bunu sağlamadıysa  yani ruhunda bu tür dalgalar yoksa, ona yönlenen veya yönlendirilen frekansları hiçbir şekilde alamaz ve de bundan faydalanamaz. Tıpkı şifreli yayın yapan TV kanallarındaki görüntü ve ses yayınlarını çözmek için geliştirilmiş devreleri, cihazları TV’ ye yerleştirmemek, bağlamamak gibi.
Sadece okunan ayet ve duaların (ki buna, salavatlar, özel tavsiye edilmiş dualar, zikirler, tespihler de...dahildir) değil, kişinin hayattayken yapmış olduğu hayırlar, iyilikler, insanlar üzerinde bıraktığı olumlu düşünceler, yaptığı her türlü olumlu türden davranışlarla elde etmiş olduğu belli özelliklerin getirisini de ölüm ötesi boyutlarda alır. Bu da hadiste: “Ölüyü üç şey takip eder, ailesi, malı ve ameli. İkisi döner, biri kalır. Ailesi ve malı döner, ameli kalır" şeklinde anlatılmıştır.

Bununla birlikte, gönderilen dalgalar ölmüş insana iki yönlü olarak fayda sağlar. Birincisi bilgi yönlü, ikincisi ise, enerji yönlü olarak. Bu dalgadaki bilginin değerlendirilmesi için de o kişinin yaşarken o bilgiyi edinmiş olması gereklidir. Aksi taktirde, sadece o dalganın enerjisinden yarar elde edebilir. Burada şu sorulabilir: Bu bilgi ve enerji yüklü dalgalar ölüm ötesinde yaşayan ruhları ne şekilde etkiler? Bildiğimiz üzere, manyetik bedenli ruhlar fiziksel anlamda dünyanın manyetik alanı içinde hapis (bloke) olurken, düşsel, şuursal anlamda da ister azap görsün, isterse de terkibine hoş gelen zevkler içinde olsun fark etmez, rüyada olduğundan çok daha yoğun ve dünya yaşamındakine benzer gerçekçi holografik biçimli bir yaşam içine girerler (yani gireceğiz). İşte onlara dünyadan ulaştırılan bu frekanslar, o dalga niteliğinde sistemin bazı gerçeklerini anımsatarak, projekte ederek geçici bir süreliğine de olsa, onları bulundukları sıkıntı, ıstırap ortamından uzaklaştırıp o noktaya odaklanmalarını sağlamakta, sonuçta da  bu uzaklaşma,  azaplarının hafiflemesine neden olmaktadır. Tıpkı herhangi bir yerimiz ağrıdığında bir an için TV’de çok önemli bir habere yönelip dikkâtimizin oraya yoğunlaşmasıyla kısa bir süreliğine de olsa ağrıyı daha az hisseder hale gelmemiz gibi. O kişiye gelen dalganın enerjisinin verdiği fayda ise, sıcaktan bunalmış ve susamış bir insanı kısa bir zaman diliminde ferahlatmak, serinletmek için verilen bir esinti kadardır ve sonra yine eski durumuna geri döner. Bu yüzden onlara  ulaştırılan dalgalar etkisini onlarda uzun süre göstermemekle birlikte bu, o kişilerin ne günahlarını yok eder, ne namaz, oruç...vb borçlarını ortadan kaldırır ne de azaplarını sonlandırır.

(Bkz. Ruh-İnsan-Cin / Evrensel Sırlar / Sistemin Seslenişi II  – Ahmed Hulusi)

hologramk@yahoo.com
İstanbul - 22.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail