Enerji Alanları ve Biz
-13-

Velilerin sahip olduğu bir özellik de (sistemin gereği olarak) var olan çeşitli dalgaları zayıflatarak ya da daha güçlendirerek ilgili yerlere yönlendirmek  veya genel olarak tüm dünya üzerine yayınlamalarıdır. Ayrıca, bir üst düzeydeki veli, alt düzeydeki velilerin beyinlerini de kullanabilmekte, o beyinlere tasarruf ederek onlar aracılığıyla gerekli işlevleri yerine getirebilmektedir. Mesela, Hacda yüksek kemalata sahip veliler, fiziki olarak oraya gitmeseler de manen orada hazır bulunmaktadırlar. Ya da bunun yerine kendi adına ilgili kapasitedeki birini göndererek o beyin üzerinden  gerekli yayınları gerçekleştirebilmektedirler. Aslında hac sadece oradakilerle sınırlı da kalmayıp bir anlamda tüm velileri ve insanları içine alan bir olaydır. Çünkü hac  sırasında ortaya çıkan enerji, o bölgede çok yoğun olarak bulunsa da bu enerji (mikro)dalgaları bir yönüyle de tıpkı radyo dalgalarında olduğu gibi yer ile iyonosfer tabakası (1) arasında gidip gelerek (zig-zaglar çizerek) ışık hızıyla (2) tüm dünya üzerine yayılır ve etkisini tüm dünya üzerinde gösterir.

Velilerin belli bir resul veya nebinin meşrebinde olması ya da tasavvufta görünen ekollerdeki farklılıklar da yine bu frekansal farklılıklardan ileri gelmektedir. Oysa bu işleri bilmeyen insanlar, olayların veya  kişilerin söz, hal ve davranışlarının dış yüzüne baktıkları için, sanki aralarında bir  çelişki, çatışma, sürtüşme varmış gibi görüp bir handikaba, yanılgıya düşmektedirler. Tarikatlardaki şeyh-mürid ilişkisinde de kendini Öz boyutlarında tanımak isteyen müridin, nu karşısında şeyh adı altında bulmasıyla bu Kozmik Bilinç yansıtıcısı tarafından beyni zaman içinde çeşitli frekanslarla işlenerek, torna tesviye edilerek, ilim ve enerji yüklenerek kendi aslını hakikatini tanıması, evrensel bir kimliğe bürünmesi sağlanır. Elbette gerçek tarikatlarda olanlardan bahsediyorum, yoksa zamanımızda mantar gibi ülkenin her yerinde bitmiş,bir kısmı şarlatan, birçoğu ise, Cinlerin oyuncağı olmuş tarikat adı altındaki insan topluluklarını kastetmiyorum.

Yine tarikatlarda rabıta denilen olayla, zikirler sonucu beyinde oluşan hassasiyetler dolayısıyla şeyh denilen kişiyle aynı frekansta rezonansa girilerek ondan ilim ve enerjinin akışı sağlanabilmektedir. Ancak bunun bir tehlikesi vardır, o da yönlendiği kişiyle bağlantı kuramadığı taktirde beynin zikir ile kazanmış olduğu hassasiyet sonucu cinlerin frekansına da açık hale geldiğinden, bu ışınsal varlıkların devreye girmesi ve kişiye bazı mesajların yollanması (verilmesi) söz konusudur. Eğer bu yeterli derecede ilim sahibi değilse, bu mesajların ayrımını yapamayacağından (ki bunlar ayet ve hadislere ters bilgilerdir) rahatlıkla onların oyununa gelirler. Günümüzdeki özü boşaltılmış çoğu tarikatlarda olanlar hep bu kabilden şeylerdir. Bu yüzden belli çalışmalara başlamadan evvel, mutlak olarak bu tür zararlı dalga boylarının, korunma dualarıyla bloke edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde bilinçsizce, kontrolsüz, sistemsiz yapılan, başta zikir olmak üzere belli çalışmalar da insan beyinlerinde normaline kıyasla daha fazla açılım ve güçlü E-M dalga yayınımı oluşturduğundan, ister istemez beyinlerini otomatik olarak cinni frekansların alımına  kolaylaştırmış olmaktadırlar. Bunun sonucunda da onların çeşitli tesirlerine, türlü türlü senaryolarıyla oyunlarına maruz kalırlar. Böylece bu ışınsal varlıklar o kişiye rüyada, sekarat halinde ya da uyanık olarak, bizatihi maddesel bir biçimde eski evliya suretlerinde görünerek o kişinin zamanın en büyük âlimi, mücedditi, Gavsı ve hatta ahir zamanda ortaya çıkacak olan Mehdisi olduğuna inandırarak yine çeşitli vizyon desteğiyle de Ricali Gaybın (Veliler ordusunun) başı olarak dünyaya, olaylara, insanlara yön verdiği yanılgısına düşmesine neden olurlar. Yine bu sırada Cinler boş durmaz ve o kişinin beynini de kullanarak beyinleri bu yönde olan insanlara etki edip yine benzeri kandırma metotlarıyla o kişinin çok büyük bir zat, şeyh, kurtarıcı...vs olduğunu ilka ederek onun etrafında toplanmalarını temin ederler. Bunlardan bir kısmı da  böyle şeyler görmez ancak beyinlerinin bu frekanslara açık olması dolayısıyla çeşitli olaylar ve süreçler sonucunda yine o kişiye ulaşırlar. Böylece bu insanlar büyük bir zat olarak düşündükleri o kişinin beyin dalgalarına ayarlanarak gün be gün o frekans doğrultusunda beyinleri kökleşerek işlenmeye başlar. Bu yüzden eğer korunanlardan değilseler yani güçlü beyinler tarafından müdahale edilip o ortamdan çekilip kurtarılmadıkça da kolay kolay olayın farkına varamaz ve seçilmiş olmanın verdiği hava ile orada bizatihi deneyimlediği birtakım şeylere kendilerini kaptırarak sistemin gerçeklerinden kopuk, hayallerle ömürlerini tüketirler.

Ruhçuluk adı altında Nar yapılı varlıkların çeşitli isimlerle, bilhassa da günümüzde uzaylı suretiyle insanlara çeşitli algı oyunlarıyla yaşattıkları ya da direkt verdikleri mesajlarla mistik alandaki “Ricali Gayb” kavramını tıpkı diğer kavramlarla yaptıkları gibi çarpıtarak bırakın gezegenimizi, güneş sistemini tüm yıldız sistemlerini ve evrenleri yönettikleri yalanını o insanlara sunmaktadırlar. Her ne kadar “biz insanlara, toplumlara karışmayız” deseler de, dünya üzerindeki yaşamın onlar tarafından kurulduğu ve insan evrimini mükemmelliğe, tanrısal bir yaşantıya ulaştırmak, üstün bir düzeye getirebilmek için Tanrının yardım edici güçleri olarak çalıştıkları, bu yüzden insan ve toplumları devamlı müdahalelerle (ki bunlar insanlar arasından özel seçilmişler aracılığıyla da olabilmekte) yönetmekte olduklarını da açıkça ifade etmektedirler. Bu üst düzey yönetim biçimi ise, Sadıklar Planı Altın Çağ Misyonu kitabının arka kapağında şöyle dile getirilmektedir:
“Dünya planeti, insanlığın Altın Çağda izin ve bilgi verdiği ölçüde daha iyi ve açıkça anlayacağı bir Kozmik yönetici Konsey tarafından yönetilmektedir. Gerçekte, tüm Güneş Sistemi planetleri, böylesine değişik Konseyler tarafından yönetilmektedir. Ve Güneş Sistemi Yönetici Konseyleri, birçok ve birçok Güneş Sistemlerinin tümünü birden yöneten bir Sistemler Yöneticisi Konseye, hiyerarşik yapıya bağlıdırlar.”
(Bkz. Ruh İnsan Cin / İnsan Ve Sırları I- Ahmed Hulusi - Plazma 1 / Ahmed F. Yüksel- Serter Saltık / www.sufizmveinsan.com /fizik)

Devam edecek...

 

(1) Mikrodalgaların bir kısmı uzay boşluğuna yayılsa da bir kısmı atmosferin üst tabakalarındaki serbest halde bulunan elektron, iyonlaşmış atom ve moleküllerden oluşmuş iyonize gaz katmanlarında kırınıma ve yansımaya uğrayarak tekrar yeryüzüne geri dönerler.

(2) Bu dalgaların ışık hızıyla hareket etmesi demek, bir saniyede dünyanın çevresini 8 kez dolaşması demektir.

hologramk@yahoo.com
İstanbul - 23.11.2004
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail