Kayıt için burayı tıklayın
Bu soru Kopenhagen’daki bir Üniversitenin fizik sınavından alınmıştır:

"Bir gökdelenin yüksekliğini barometre ile nasıl bulursunuz? Anlatınız."

Öğrencilerden birinin cevabı: "Barometrenin ucuna bir ip bağlarsınız.
Sonra gökdelenin tepesinden asıp sallarsınız. Barometre yere değdiğinde ipin boyuyla barometrenin boyunun toplamı gökdelenin yüksekliğini verecektir."

Bu oldukça orijinal cevap, hocayı çileden çıkartmaya yetti ve öğrenci dersten kaldı. Öğrenci cevabının doğruluğu konusunda itirazda bulundu ve üniversite durumu çözmek için başka bir hoca gönderdi. 

Bu noktada öğrenci hakkında ne düşünürdünüz? Sizin kararınız ne olurdu?Çocuk kalmalı mı geçmeli mi?

Yeni hoca, cevabın aslında doğru olduğuna, fakat kayda değer bir fizik bilgisinin varlığını göstermediğine karar verdi. Sorunu çözmek üzere;öğrencinin en azından asgari bir temel fizik bilgisi olup olmadığını anlamak için ona altı dakika vererek sorunun sözlü cevabını vermesi kararını aldı. Genç, ilk beş dakika, sessizliğe gömüldü. Alnı düşünceden kırış kırış olmuştu.
Hoca zamanın tükenmekte olduğunu hatırlattığında genç, çeşitli
cevaplarının olduğunu, fakat hangisini kullanacağına karar veremediğini
söyledi. Tekrar acele etmesi tavsiye edilince şöyle cevapladı:"İlk
olarak, barometreyi gökdelenin tepesine çıkartıp kenarından aşağı
bırakıp yere inene kadar geçen süreyi ölçersiniz. Binanın yüksekliği
(H=0.5x g x t2) formülü uygulanarak hesaplanabilir. Fakat barometre için kötü bir seçim..."
"Veya güneş parlıyorsa, barometrenin yüksekliğini ölçersiniz. Sonra
onu bir yere dikip gölge uzunluğunu, sonra da gökdelenin gölge uzunluğunu
ölçebilirsiniz. Bundan sonrası basit bir orantıyı çözmek olacaktır."
"Fakat bu konuda gökbilimsel bir cevap istiyorsanız barometrenin
ucuna bir sicim bağlayıp onu bir sarkaç gibi sallandırabilirsiniz; önce yer
seviyesinde daha sonra da gökdelenin tepesinde. Yüksekliği T=2pikarekvk
(I/g)formülündeki farktan yararlanarak bulabilirsiniz.""Yahut da gökdelenin
dışarısında bir yangın çıkış merdiveni varsa, barometreyi bir cetvel gibi
kullanarak yukarıya çıkarken gökdelenin boyunu barometre yüksekliği biriminden sayıp bunları toplayabilirsiniz."
"Eğer ille de sıkıcı ve ortodoks olmak istiyorsanız, tabii ki
barometre ile gökdelenin tepesindeki ve yer seviyesindeki basıncı ölçer
milibar cinsinden çıkan farkı feet'e çevirebilirsiniz ve yüksekliği
bulursunuz."
"Ancak bizler daima zihnin bağımsızlığı ve bilimsel metotlar kullanma
konusunda teşvik edildiğimiz içindir ki, en iyi yol şüphesiz hademenin
kapısını çalmak ve yeni bir barometre isteyip istemediğini sorarak
gökdelenin yüksekliğini söylemesi durumunda ona bu barometreyi
vereceğimizi söylemek olurdu."
Simdi genci dinledikten sonra hâlâ aynı şeyi mi düşünüyorsunuz ?
Geçmeli mi kalmalı mı ?

Öğrencinin adı : Niels Bohr, Fizik'te Nobel ödülü kazanan tek Danimarkalı.

Dr. Ahmet Altıner 'den alıntıdır...
http://afyuksel.com
25.01.2001


Üst Ana sayfa e-mail