Kayıt için burayı tıklayın

ep telefonu ihalesindeki finalin, 2.5 Milyar Dolarla sonuçlanması ve birkaç gün arayla yapılacak ihaleler, bu teknoloji harikası cihaz için düşündüğüm yazının, somutlaşmasını temin etti diyebilirim.

Her bireyin, kullanım amacına dönük olarak temin edebildiği bu cihaz hakkında, “piyasa kültürünün” yanı sıra, bazı teknik bilgileri de eklemek gerekli....
Az bir kesim, ondan azami yönde faydalanabiliyor.
Biz Türklerin cep telefonlarına gösterdiği yakınlık, bir çeşit anti-suskunluğun yani gevezeliğin, bu yönde sahip olduğumuz! kültür egemenliğinin sonucu sayılır.

Toplumsal sisteme giren cep telefonları olumsuz olduğu nispette, olumlu yönleriyle de dikkati çekiyor.

Cep telefonları sayesinde haberleşme ivme kazanıyor, bilgi akışkanlığında, hedefe ulaşılmada, kolaylık temin ediliyor, trafikte, randevu aksamalarında bilgi verilmesini sağlıyor.
Borsa için biçilmiş bir kaftan.
Uluslar arası ticari rekabet iletişim kolaylığı ile bir hayli kızışıyor.
İş takibi yanı sıra bireysel takip netlik kazanıyor.
Örneğin yurt dışından ülkemize gelmekte olan bir misafiri bu cihaz sayesinde adım adım takip edebilip, karşılayabiliyorsunuz.
Bugün işe yaramaz gelip-geçici hediyeler yanında, bir dostunuza alabileceğiniz bir cep telefonu, en güzel bir armağan olarak kabul ediliyor.

Bazı ülkelerde gece konuşmaları belli saatlerden sonra ücretsiz yapılmakta.
Bu tür uygulamalar firmalar arası rekabeti sağlamaktadır.

1995 yılında yapılan planlamada, 2000 yılında Türkiye cep telefonu abone sayısının 1.2 milyon dolayında seyretmesi gerekiyordu. 2005 yılında varılması gereken hedef ise 15 milyona yakın. Oysa bu rakam şu anda 9 milyonu aşmış durumda. Rakamlar arasındaki farkın bir hayli açık oluşu bu cihazlara yapılan arz/talep nedeniyle orantılı olmadığını göstermektedir.
Değişik şirketlerin devreye girişi ise şu anda pahalı bulunan “alo” ücretinin bir hayli düşeceğine işarettir.

Cep telefonları, bireyin kendi özel zevklerini geliştirmesine yardımcı oluyor; internet vasıtasıyla yükleyebileceğiniz bir tür müzikle “alo” muhabbeti başlayabilir, küt ve tepki yaratacak, insanın içini titreten bir şekilde alo demek zorunda kalmayabilirsiniz.
İnsanın hayal gücüne eşlik edebilen renkli yaşamlara davet edebilen bir müzik türüyle “yes” tuşuna basmanız yeterli.
Şimdi cep telefonları internet kullanım sahasına adım attı.
Çalışmalardaki nihai hedef internet kulanım cihazı ile cep telefonlarını birleştirmek.
Bazı firmalar bu birleşimi yapmış.
Ancak işin birde mali yönü var.
Bundan sonraki teknolojik gelişimleri merakla izlemek gerekiyor.

Normal  telefonlara göre daha pahalı olduğu için ukalâlık/sapıklık sorununa cep telefonlarında pek rastlanmamaktadır.
En iyi tarafı da galiba bu.!

İstanbul - 20.4.2000
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail