Dost ve Müttefik ABD

Amerikalı asker kardeşlerimiz, Mehmetçikler’i kafalarına kukuleta takıp götürüvermişler ve suikast filân yapmasınlar diye muhafaza altına almışlar. Bizim Dışişleri Bakanımız onlarınkini arayınca da “merak etmeyin, Bağdat’a götürdük” cevabını almış, hepsi bu! Eğer 150.000 Coni’yi ülkemizde “konuşlandırsaydık” neler olurdu dersiniz? “Bakarsınız Kuzey Irak’a girer” diye Genel Kurmay Başkanımız’ı derdest edip Washington’a götürürler miydi, götürmezler miydi? Elan mevcut olan hâdiseyle bu -şimdilik muhayyel olan- diğeri arasında ne fark var?

Amerika’da faâliyet gösteren kiliselerin, misyoner organizasyonlarının, Hristiyan yardım kuruluşlarının ve politik grupların liderlerinden oluşan 350 kişinin katıldığı, 2002 yılında ülke genelinde başlatılan ve halka açık raporu 07 Nisan 2003’de yayınlanmış, Arkon Üniversitesi’nden John Green’in başkanlığında gerçekleştirilmiş bir araştırma var. Katılanların hepsi de Amerikan toplumundaki Hristiyan organizasyonlardan birinin lideri (http://www.beliefnet.com). İslâm hakkında genel kanaât iteminde %13 olumlu, %10 kararsız, %77 olumsuz bulunmuş. “Hristiyan toplumun Müslümanlar’la ilişkileri” sorulduğunda %89’u “İncil’in gerçekliği üzerinde durulmalı”, %83’ü “Amerika’daki Müslümanlar’a Hristiyanlık öğretilmeli”, %81’i “Amerika dışındaki Müslümanlar’a da Hristiyanlık öğretilmeli”, %79’u “Müslümanlar’ın hakları korunmalı”, %54’ü “Müslümanlar’la diyalog içerisinde olmalı”, %52’si “Müslümanlar Amerikan toplumunda hoş karşılanmalı” demişler. %76’sı “İslâm, özgürlüğe karşıdır”, %72’si “İslâm çoğulculuğa/demokrasiye karşıdır, şeriat insan haklarını ihlâl eder”, %70’i “İslâm zorbalık dinidir”, %66’sı “İslâm dünyaya egemen olmak istemektedir”, %52’si “İslâm adalet ve ahlâkî değerleri öğütler”, %17’si “Müslümanlar ile Hristiyanlar aynı Tanrı’ya ibâdet ederler” buyurmuşlar. Sâdece %10’u “İslâm barış dinidir” ve %2’si “dünyadaki büyük dinlerin tamamı aynı derecede doğrudur ve iyidir” demiş.

Evangelistler’i tetkik etmekteyim günlerdir; girin internet sitelerine de nasıl herkese kızgın ve düşman olduklarını görün. “Bu bir Haçlı Seferi’dir” diye ağzından kaçırmıştı alkolden ve kokainden kendisini kurtaran bu “neo-Judaic-Christian” dinin üyesi olan zeki adam. Eski mürşidi, yeni tanrı (!) Moon da onların hizmetinde. Avrupa da dâhil, bütün dünyaya harp ilân etmiş durumdalar. “Never Ending War Strategy” lâflarını kim etti, ben mi? En büyük düşmanları ise İslâm. Peki niye sırada İran ve Türkiye bekliyor? İkisi de binlerce senelik harsa sâhip ve devlet gelenekleri var, ayrıca da en bâkir petrol kaynaklarının üzerinde oturuyorlar ve ikisi de İslâm ülkesi de ondan.

“Sırada İran ve Türkiye’nin olduğu sabuklamasını da nereden çıkardı bu ulusalcı paranoyak” diyen birilerini işitir giyim. Devekuşu çiftlikleri gittikçe çoğalıyor memlekette, kimin için ki!

 

Prof.Dr. M. Kerem Doksat
doksat@superonline.com
İstanbul - 19.06.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail