KOÇ: İddiacı, üzerinde duran, cesur, ilk, enerjik, aceleci, (düşünmeden hareket eden), kendinin bilincinde.

BOĞA: Rahat (rahatlatıcı), ihtiyatlı, itimat edilen, yumuşak başlı (uysal), sahip çıkan, şehvani (duyulara dayalı yaşam)

İKİZLER: Akıcı, çok yönlü, çevik, becerikli, meraklı (değişken) ,  aralıklarla yapan, zeki, atik, uyanık.

YENGEÇ: Bakıp büyüten, sıcak, bağımlı, başkasının yardım ve desteğine ihtiyacı olan, sempatik, cana yakın, güvenlik arayan, himaye edici.

ASLAN: Yaratıcı, riski göze alan, başkalarını etkileyebilen ruhsal güç, eğlenmeyi seven, heyecan verici, ilgi çekici, kendine itibar isteyen.

BAŞAK: Çalışma merkezli, (emek sarf eden), özenen (dikkât veren), randımanlı, ( işbilir- etkili) sebeple sonuç bağlantısı kuran, titiz, her şeyin harfiyen yapılmasını isteyen, basiretli.

TERAZİ: İşbirlikçi, başkaları ile ilişkide nazik (diplomatik), kenarda oturan (kaçamaklı konuşan), yarışmacı, estetik (güzellikle ilgili).

AKREP: etkileyici (tesir kumanda edici), şiddetli (hararetli), kaynakları kullanıp beceren (halledici yeteneği olan), yetki ve nüfuzu olan, zorlayıcı (içten gelen yenilmesi güç bir tesirle davranan).

YAY: Yardımsever (kâr gayesi gütmeyen), iyimser (her şeyin iyiliğe hizmet ettiğini düşünen), müsrif, gayretli (hevesli), herkes yararına çalışan, filozof, idealist.

OĞLAK: Sağduyulu (mesuliyetli), resmi ( şekilci) amirane, başarı kazanma isteği olan, meslekî, formal kuralları bilen.

KOVA: Benzersiz (tek), âsi, (isyancı), gelecekle ilgilenen , hür (bağımsız), icatçı, dışa dönük amaçlı.

BALIK: Şefkatli, sevecen, mistik, gizemli batınî, hayalperest, kuruntulu, hassas, çabuk etkilenen, ruhanî, hülyalı.

 

İstanbul - 18.12.2001
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail