Neden?

Evlenirken neden yüzük takılır?
İnsanların evlenirken yüzük takmalarının nedeni ise eski Mısırlılar’ın halka şeklindeki cisimlerin sonsuzluğu simgelediğine dâir inançları. Evlilik yüzüğü de evliliğin sonsuza dek süreceğini simgeliyor.

Erkek bebeklerin giysileri neden mâvidir?
Yüzyıllarca önce insanlarda şeytanî güçlerin bebeklerin vücutlarına girmek için fırsat kolladıklarına ilişkin bir ortak inanç vardı. Ayrıca bu şeytanî güçlerin, mavi renk tarafın­dan kovulduğuna da  inanılıyordu. Bu yüzden şeytan korkar diye erkek bebeklerin giysileri­nin mâvi olması âdet hâline geldi.

13 sayısı niçin uğursuzdur?
Bu inancın, Hz. İsa’nın meşhur son yemeğindeki havarilerin sayısından kaynaklandığı sa­nılsa da, kökü İskandinavya topraklarına kadar gider. O zamanlarda güzellik tanrısı Bal­der bir ziyâfet verir. Bu ziyâfete 12 kişi davetli iken, yalanların tanrısı Loki, dâvetli olma­dığı hâlde 13. kişi olarak katılmak ister. Ancak çıkan tartışmada Loki, diğer  tanrılar ta­rafın­dan çok sevilen Balder’i öldürür. 13’ün uğursuzluğunun  nedeni Loki’dir.

Bozuk paraların kenarı niçin tırtıllıdır?
Kâğıt paradan önce kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyordu. Düzenbazlar bu paraları kenarından kazıyarak çok az miktarda da olsa, biriktiriyor, parayı da tekrar kullanabiliyor­lardı. Bu sorunu çözmek için bozuk paraların kenarları tırtıllı yapılmaya başlandı. Bu  tırtıllar sâyesinde paranın kazınmış olduğu hemen belli oluyordu.

Atlar neden ayakta uyur?
Bilim adamları atların ayakta iken daha rahat olduklarını ve daha az enerji sarf ettiklerini söylüyor. Çünkü atın yatarken nefes almasında iç organları kimi güçlüklere yol açıyor.

Erkeklerin düğmeleri niçin sağdadır?
Sağ elini kullanan bir insan için, sağdaki bir düğmeyi soldaki iliğe geçirmek daha kolay­dır. Bu nedenle erkeklerin düğmeleri daima sağdadır. Peki, kadınların düğmeleri niçin solda? Eskiden düğmeler pahalı idi. Düğme alabilecek zengin kadınlar da, elbisele­rini  hizmetçilerinin yardımıyla giyebiliyorlardı. Hizmetçiler de düğmeleri sağ ellerini kul­lanarak daha hızlı ilikleyebiliyorlardı.

Fotoğraflarda gözler niçin kırmızı çıkıyor?
Fotoğraf makinesinin flaşı kısa sürede çok kuvvetli bir ışık verir. Bu ışık da doğrudan re­tinaya yansır. İşte flaşla çekilen fotoğraflardaki kırmızılık retinadaki bu kılcal damarların görüntüsüdür.

Neden tokalaşıyoruz?
Tokalaşma aslında çağlar öncesi bir âdet. Bir erkek diğerine elinde silâh olmadığını göster­mek için boş sağ elini uzatıyor, diğeri de aynı şeyi yapıyordu. Ama her iki taraf da kendini emniyete almak, diğerinin âniden silâh çekmesini engellemek için birbirinden emin olana kadar birlikte ellerini hafifçe sıkarak dururlardı.

Prof.Dr. M. Kerem Doksat
doksat@superonline.com
İstanbul - 20.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail